Aypar Hali Saha Tesisleri

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Aypar Hali Saha Tesisleri

Address :

Kuzey Terminal Çevre Yolu, Adapazarı Merkez, Adapazarı, Sakarya (Adapazarı), Turkey

Phone : 📞 +979
Categories :
City : Sakarya (Adapazarı)

e
emre ışık on Google

B
Berkan Mısır on Google

S
Saban Eltutan on Google

M
Mustafa YILDIZ on Google

H
HER ŞEY on Google

T
Tahsin Gümüş on Google

Lokasyonu hariç iyi
Good except location
m
munir Alimyar on Google

Saha iyi ama uzak
The pitch is good but far
u
umut IŞIK on Google

Burası için konum paylaşımı yapınız.
Please share location for this place.

Write some of your reviews for the company Aypar Hali Saha Tesisleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *