SAKER VAKFI

4.9/5 based on 8 reviews

About SAKER VAKFI

Yaşadığımız dünyada gücümüz nispetinde dilimizle, elimizle, malımızla ve dualarımızla mazlumdan ve muhtaçtan yana olup, tüm insanlığın evrensel insani ve İslami değerlere sahip bir hayata kavuşmasında etkin rol almak. Ehl-i sünnet itikadına uygun, sağlam temelli dini eğitim verilmekte, evlatlarımız, hem dünya hem de ahiret hayatına hazırlanmaktadır. Pek çok gencin maalesef yanlış yollara sürüklendiği, günümüzün karışık şartlarında bizlere düşen görev, evlatlarımıza Kur’an’ı yaşamak ve İslama hizmet etmek imkanları sağlamaktır. Sakarya Erenler İlme Hizmet vakfı olarak gayemiz: “Türkiye’nin ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardımcı olmak maksadıyla, “Köklü gelenekten modern geleceğe” ecdadımız Osmanlı’nın eğitim sistemini hem dünyevi, hem uhrevi ilimleri birleştirerek millî ve manevî değerleri benimseyen, tarihini ve geleceğini bilen, ahlâklı, asil, sevgi dolu, barışçı, özgüven ve kişilik sahibi, insana saygılı, temsil yeteneği olan nesiller yetiştirmektir.”

Contact SAKER VAKFI

Address :

Karaosman Mahallesi Fabrika Caddesi No :9, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +998
Website : https://sakervakfi.org/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Karaosman Mahallesi Fabrika Caddesi No :9, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
Adem Arslan on Google

Çok güzel hizmetler yapıyor sunuz Allah CC sizden razı olsun . hizmetler inizi daim eylesin
You are doing very good services, may Allah be pleased with you. May your services always be
F
Furkan Korkmaz on Google

Güvenilir ve gerçekten işlerini profesyonelce yapan bir vakıf. Yaptığım her bağış için videoları ve fotoğrafları en kısa sürede atıyorsunuz ve çok kaliteli videolarınız var Allah sizlerden razı olsun.
A trustworthy and truly professional foundation. For every donation I make, you send videos and photos as soon as possible and you have very high quality videos, God bless you.
M
Mikail Kartal on Google

ALLAH RAZI OLSUN, inshalllah bizim yaptigmiz guzel hayir islerimizi allah kabul eder. Sizler olmasaydiniz bu hayir islerinde zorlanirdik, sizler cok guzel yardimci oldunuz allah razi olsun allah butun hayir islerimizi kabul etsin.
May Allah be pleased with you, inshallah Allah will accept our good deeds that we do. If it weren't for you, we would have difficulties in these charity works, you have been a great help, God bless you, may God accept all our good deeds.
M
Merve Akyüz on Google

Her derneğe veya vakfa güvenilmez . Ancak SAKER Vakfına ilk başta tedirgin yaklaştım ama Allah razı olsun sizlerden ki ön yargımın kırılmasına sebep oldunuz. Yaptığım bütün bağışların videolarını ve fotoğraflarını en kısa zamanda gönderiyorsunuz Güvenilir bir vakıf olduğunuzu kanıtladınız ilginiz alakanız icin teşekkür ediyorum . İyi ki varsınız ❤️
Not every association or foundation can be trusted. However, I approached the SAKER Foundation uneasily at first, but God bless you, you caused my prejudice to be broken. You are sending the videos and photos of all the donations I have made as soon as possible. You have proven that you are a reliable foundation. Thank you for your interest. Good luck ❤️
H
Hamza Bayrakdar on Google

Saker vakıfının çalışmalarını Takip ediyorum Yurt içi ve yurt dışı çalışmaları çok başarılı Herkesin bu çalışmaları canı gönülden desteklemesini isterim
I follow the work of the Saker foundation Successful domestic and international work I would like everyone to support this work wholeheartedly.
İ
İdris GÜNDOĞDU on Google

Sakarya'da yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde insanlara güzel hizmetler sunan bir kuruluş çalışmalarından dolayı yönetimine teşekkür ediyorum
I would like to thank the management of an organization that provides good services to people in domestic and international activities in Sakarya.
Ö
Ömer Turna on Google

Allah razı olsun yapılan çalışmalardan son derece memnun olduk vidyo lar çok başarılı olmuş çalışmaların devamını temenni ederim
May Allah be pleased with you, we are very pleased with the work done, the videos have been very successful, I wish the continuation of the work
N
Nevzat Duman on Google

Yaptığı yurt içi ve yurtdışı faaliyetlerle mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline gelen saker vakfının yurtdışında su kuyusu. Kurban. Ve koli yardımı hizmetlerinin devamını canı gönülden destekliyorum Rabbim bu yolda hizmet ve yardım edenlerden razı olsun.
The water well abroad of the Saker Foundation, which has become the hope of the oppressed and the needy with its domestic and international activities. Victim. And I wholeheartedly support the continuation of the parcel aid services. May my Lord be pleased with those who serve and help on this path.

Write some of your reviews for the company SAKER VAKFI

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *