REŞADİYE PİDE VE KEBAP SALONU

4.4/5 based on 8 reviews

Contact REŞADİYE PİDE VE KEBAP SALONU

Address :

Reşadiye Köyü İç Yolu, 54405 Akyazı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Akyazı/Sakarya

Reşadiye Köyü İç Yolu, 54405 Akyazı/Sakarya, Turkey
M
Mustafa Ayar on Google

Mekana ve konumuna aldanmayın, pideleri çok güzel,fiyatlar uygun
Don't be fooled by the place and its location, their pide is very good, prices are reasonable
R
RAMAZAN ŞERBETCİ on Google

Pideleri bir harika. Guleryuzlu ve hızlı servis. Tavsiye ederim
The pies are wonderful. Friendly and fast service. I advise
H
Hakan Genc on Google

Bu lezzet karşısında durulur.Şapka çıkarılır net!!!
This flavor stands out. The hat is taken off clear!!!
s
süleyman şahin on Google

Yediğiniz yemeğin kaç tl tuttuğunun hesabını fiyat listesine bakıp siz yapmazsanız Kasa da duran Mahmut usta hesabı alırken 5 - 10 TL yuvarlayarak fazla hesap alıyor, bir kaç kez bana denk geldi şahit oldum, Yemek ve ikram olarak uğramanızı tavsiye ederim...
If you do not calculate how much the food you eat costs, by looking at the price list, Master Mahmut standing in the safe is taking the account. 5 - 10 TL rounding over accounts, it happened to me a few times, i witnessed it, As a meal and treat I recommend you to stop by...
E
ERGİN ÇÖL on Google

Pidesi çok güzel. Siparişinizi beklerken atıştırmalık sıcak pide, terayağı, pekmez ve ezme geliyor.
The pita is very good. While you are waiting for your order, you will receive a snack of hot pita bread, butter, molasses and mash.
A
Ahmet UYAR on Google

Lezzeti ama aileden ziyade ticari araç kullanıcıların bulustuğu yol lokantası
A road restaurant with a taste but where commercial vehicle users meet rather than families
C
Cemil Kuyu on Google

Sapa bir yolda, aile işletmesi. Pideleri oldukça iyi ve lezzetli. Fiyat da makul. Personel saygılı. Sobayla ısıtılıyor ve bu ayrıca hoşuma gitti. 5.yıldızı veremiyorum ( 5.yi çok nadir kullanırım.) Nedeni ise mekânın ve çalışanlarının çok amatör olması. Tavsiye ederim.
Family run business on a remote road. The pitas are quite good and tasty. The price is also reasonable. The staff is respectful. It is heated by the stove and I also like that. I can't give the 5th star (I rarely use the 5th.) The reason is that the place and its staff are very amateur. I advise.
H
Huseyin Şahin on Google

10numara

Write some of your reviews for the company REŞADİYE PİDE VE KEBAP SALONU

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *