Abant Su Adapazarı Bayii

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Abant Su Adapazarı Bayii

Address :

Fabrika Cd. No 17/B, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97877
Website : http://www.abantsu.com.tr/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Fabrika Cd. No 17/B, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
B
Bunyamin Gulen on Google

Y
Yusuf emin Sekman on Google

Teşekkürler
Thanks
K
Kasim Candan on Google

F8f7g7y7t7t77t7t77t7t8
F8f7g7y7t7t77t7t77t7t8
M
Mikail on Google

HIZLI VE GÜLERYÜZLÜ PROSYONEL Bİ HİZMET ANLAYIŞI....
A FAST AND SMILE PROCESSIONAL SERVICE APPROACH ....
O
Onur Kıymak on Google

Egemen beye teşekkür ederim çok hızlılar.
Thank you to the sovereign, they are very fast.
F
Fazlı Demirci on Google

Harika hizmet, kaliteli su ve personelin ilgi alakası muhteşem, teşekkür ediyorum
Great service, quality water and the interest of the staff is wonderful, thank you
e
erhan çelik on Google

Hızlı servis guleryuzlu hizmet
Fast service, friendly service
m
mehmet fatih sahin on Google

İlgili ve sevecen biri. Kalite.. hızlı servis. Ve Abant su. Daha ne olsun. Sağolun egemen bey :)
He's relevant and caring. Quality .. fast service. And Abant water. What more do you get. Thank you, sovereign bey :)

Write some of your reviews for the company Abant Su Adapazarı Bayii

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *