Üçel market

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Üçel market

Address :

Özgür Sk., 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Özgür Sk., 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
A
Adnan Al-muhtar on Google

مكان جميل بموقع رائع ويلبي احتياجات العائلة
Lovely place, great location and caters to the family
b
bülent avcı on Google

Kalite hizmet ve güler yüzlü personel
Quality service and friendly staff
B
Batuhan İNCE on Google

Dolmuş durağı diye biliyorum
I know it's a bus stop.
F
Fikret Çamurtaşi on Google

Biraz pahalı ama ne ararsan buluyosun. Ama kaliteden ödün yok.
It's a bit pricey, but you'll find what you're looking for. But there is no compromise on quality.
M
Mahmut ŞİMŞEK on Google

Acayip pahalı malesef
It's freaking expensive
Y
Yasin Gelen on Google

Serdivanın gerçek merkezi burası.
This is the real center of the serdiva.
R
Rüveyda Yılmaz on Google

İlgililer hemde çok. Pahalı yazanları gördüm. Her yer bu kadar pahalı iken küçük esnaf napsın. Kafasına göre yapmıyor işlerini insanlar. Herkesin ekmek parası. Bugün büyük marketler bu kadar fazlalaşmasa esnaflar pahalı olmaz. Kaldı ki karşılaştırma yapsak bile fiyatlar arasında uçurum kadar fark yok. Güler yüzlü insanlar.
There are many involved. I've seen the expensive ones. What can small shopkeepers do when everywhere is so expensive. People don't do their jobs according to their heads. Everyone's bread and butter. Today, tradesmen would not be expensive if large markets did not increase so much. Moreover, even if we make a comparison, there is not much difference between the prices. Smiling people.
M
Muhammad Jasim on Google

Okay

Write some of your reviews for the company Üçel market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *