Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği

4.8/5 based on 8 reviews

Contact Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği

Address :

Cumhuriyet Mahallesi Uzun Çarşı, 1. Gç. No:2, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9777
Website : https://www.sakaryaihh.org.tr/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Cumhuriyet Mahallesi Uzun Çarşı, 1. Gç. No:2, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
ALİ KAHRAMAN on Google

Hizmet sektörü teşekkür ederim
service industry thank you
M
Merve Yuce Kemerli on Google

21 haziran gunu, Esentepe’nin ust kisimlarina piknik yapmak uzere ciktigimiz yerde asiri yagmur sonucu arabalarimiz camura saplanmis halde mahsur kaldik. Ne cekici kaldi aramadigimiz, ne acil yardim hatlari.. Afad bile net ve hizli bir cozum sunamadi bize. IHH hizir gibi yetisip kucuk cocuklari olan 4 aileyi kurtardi Allahin izniyle. Aksam saati bizim icin kosturan, didinen, bize su bile getiren bu insanlardan Allah razi olsun. “IHH sadece yurtdisina yardim ediyor” diyenlerin de kulagi cinlasin!
On the 21st of June, we were stuck with the cars stuck in the windshield as a result of heavy rain in the place where we went to picnic to the top parts of Esentepe. What attractive, what we were not looking for, what help lines were. Even Afad could not offer us a clear and fast solution. IHH saved 4 families, who grow up like hizir and have small children. May Allah be pleased with these people who put us on the clock for the evening, who were calm and even brought us water. Let those who say “IHH only helps abroad” come true!
l
levent akgün on Google

Allah İHH ile birlikte samimi ve dürüst kurumların yardımcısı olsun insanlığın vicdanin umut kapıları... Ancak bu sadaka zekât vs alan bilgisayar başında ki insanlar kabul görevi yapanlar lütfen biraz daha sıcak ve muhabbetli olsun. Banka daki gişe memuru gibi davranmasin, yüzümüze bakıp biraz tebessüm sadakadır. İnsanlar yüreği vicdanı ve gönüllü olarak geliyor. Bu konularda dikkat lütfen❗❗❗
May Allah help sincere and honest institutions with IHH, the hope doors of humanity's conscience ... However, people who take zakat etc. for this charity on the computer should be a little warmer and more affectionate. It is charity to look at our faces and smile a little, let him not behave like a teller at the bank. People come with heart and conscience and voluntarily. Attention on these matters please❗❗❗
H
Hasan ŞENGÜL on Google

Allah razı olsun destek veren aracı olan herkesten.
God bless everyone who supports and means.
Y
Yakup on Google

Güzel yardım çalışmaları yapılıyor.
Good charity work is being done.
ا
الشاعر موفق النصار on Google

Yoksullara ve muhtaçlara yardım eden iyi insanlardır çok teşekkür ederim
They are good people who help the poor and needy, thank you very much
F
Fatma Bakar on Google

İHH.Yardım kurumunu cümle vatandaşlarımıza yardımları için önerimi sunuyorum.Kuruşumuza tüm çalışmalarından dolayı Allah razı olsun.
I offer the IHH aid agency for their help to our citizens. May Allah be pleased with our institution for all its efforts.
S
SAAD RAMADHAN MUHI on Google

Good

Write some of your reviews for the company Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *