Teknik Bobinaj

4/5 based on 8 reviews

Contact Teknik Bobinaj

Address :

Gökçe Sk. 19A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9797
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Gökçe Sk. 19A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
E
Ender Pasu on Google

Memnuniyetle yaşadığım bir yetkili servis deneyimi idi. Tam beş yıldızlık.
It was an authorized service experience that I happily enjoyed. Five stars.
A
Akın pro on Google

İlgili ve güleryüzlü bir ekip
Relevant and friendly team
İ
İlyas Yıkan on Google

Çok çok ilgililer, Teşekkürler Saygılarımla ??️??️?
They are very involved, Thanks Best regards ??️??️?
A
Ali YILDIZ on Google

Bugüne kadar hizmet aldığım en güler yüzlü ve samimi personele burada rastladım.
Here I came across the most friendly and sincere staff I have ever received service.
M
Mehmet Berber on Google

Halı yıkama makinesi borusu için gittim 4 hafta oldu kısacası hiç memnun degilim ilgilenmiyorlar
I went for the carpet washing machine pipe, it has been 4 weeks, in short, we are not satisfied at all, they are not interested
D
Dr. Oğuz Karabay on Google

Fakir marka saç kurutma makinam bozuldu. makinayı ertesi gün tamir etmişlerdi. kurumsal bir firma izlenimi veriyor. başarılarının devamını diliyorum.
My poor brand hair dryer broke down. They fixed the machine the next day. gives the impression of a corporate firm. I wish the continuation of your success.
M
Mustafa Camas on Google

1 yildiz bile çok yorum olsun diye verdim Böyle bir rezalet işletme görülmedi fakir marka saç kurutma makinasi verdim rezinstans degisti oldu dediler tam bir buçuk ay bekledim makina aldim makinayi kirmişlar ve üstelik calişmiyor. Tületici mahkemesine veriyorum bugun .
I even gave 1 star for a lot of comments. Such a disgraceful business was not seen. I gave a poor brand hair dryer, they said that the resistance has changed, I waited for a full month and a half, I bought the machine, they broke the machine and moreover, it is not working. I'm taking it to the consumer court today.
D
Deniz Derinbay on Google

1 yıldız bile fazla,kendilerinde herhalde doymuşluk var.esnaflık bilmiyorlar ve hizmet odaklı değiller.bir ürün verdik 15 gün sonra hiç bir işlem yapılmadan ürünü geri aldım.yapılacak işlem 5 dakka bile tutmayacak işlem.neyse ben buraya bırak çevremi beni burda duyan kim varsa buraya bırak gitmeyi önermeyi dükkanın önünden bile geçmesinler diyorum.
Even 1 star is too much, they probably have saturation. They do not know craftsmanship and they are not service oriented. We gave a product 15 days later, I received the product back without any action. The action will not take even 5 minutes. Anyway, I leave my circle here, anyone who hears me here. I say let them not even pass in front of the shop, let alone suggesting to go.

Write some of your reviews for the company Teknik Bobinaj

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *