Usta Trade

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Usta Trade

Address :

No:123, Orhan Gazi Cd., 54200 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://www.ustamticaret.com.tr/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

No:123, Orhan Gazi Cd., 54200 Adapazarı/Sakarya, Turkey
m
machine head on Google

Müşteri karsilama dinleme yardımcı olma garanti ve her konuda profesyonel hizmet
Customer welcome listening assistance guarantee and professional service in all matters
S
SELAHATTİN DÜZELTİCİ on Google

Esnaflıgı unutmamış bir mekan. modern altyapı ve geniş ürün yelpazesi inşaatınız veya tadilat işiniz varsa mutlaka uğrayın.
A place that has not forgotten shopkeepers. If you have a modern infrastructure and a wide product range construction or renovation work, you should definitely stop by.
A
Abdurrahim KARAGÜL on Google

Hizli alis veris
Quick shopping
M
Makosenin İzleri on Google

Tesisat malzemesi ve hırdavat ürünlerini uygun fiyatta bulabilirsiniz.
You can find installation material and hardware products at affordable prices.
R
Recep Batman on Google

Ucuz fiyatlar teşekkürler ilginize
Cheap prices, thanks for your interest.
E
Ercan Emiroglu on Google

Tesisat olarak herkesin ihtiyacını karşılayacak malzeme bulunur sadece çalışan elemanları biraz daha ilgi gosterseler herşey dahada iyi olur ondan dolayı 1 yıldız eksik oldu.
There are materials to meet the needs of everyone as plumbing, but if the employees show a little more interest, everything will be better, so 1 star is missing.
m
mehmet benk on Google

Ne ararsan var tam nalbur
What are you looking for?
N
Nuri DURUKAN on Google

Babadan oğula geçen, kazan, kombi, panel radyatör, plastik tesisat boruları, oksijen bariyerli yerden ısıtma ve kılıflı mobil sistem boru fittings ekipmanlarının bölgedeki genel tedarikçisidir.
It is the general supplier of boiler, boiler, panel radiator, plastic plumbing pipes, underfloor heating with oxygen barrier and sheathed mobile system pipe fittings equipments passing from father to son.

Write some of your reviews for the company Usta Trade

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *