Karya Park Fidancılık

3.8/5 based on 8 reviews
Karya Park Fidancılık A.Ş.

Tasarım ve entegrasyon

Contact Karya Park Fidancılık

Address :

Kudüs Cd. no.6, 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978789
Website : http://www.karyapark.com.tr/
Categories :
City : Arifiye/Sakarya

Kudüs Cd. no.6, 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey
ح
حدائق اللافندر on Google

e
ekrem püsküllü on Google

n
nevzat özer on Google

Fidan satiyor
Selling saplings
M
Mohanad Mohamad on Google

مكان جميل جدا
wonderful place
O
Ozkan Sen on Google

Her bahceye.her iklime hitap eden urunler var
There are products that appeal to every garden, every climate
E
Eren Fidanlığı on Google

Sektörün temel taşlarındandır. Kaliteli bitki uygun fiyat!
One of the cornerstones of the sector. Good quality plant with reasonable price!
T
TECRÜBE ET on Google

Onlarca farklı türden bitki çiçek türevini bulabileceğiniz bir yer. Yeni sapanca yolu olarak da bilinen muhite Adapazarı merkezden ulaşmak isterseniz, beş köprü yolundan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
A place where you can find dozens of different plant and flower derivatives. If you want to reach the neighborhood, also known as the new Sapanca road, from Adapazarı center, you can easily reach it from the five bridge roads.
h
hasan salıh saglam on Google

Işletme güven sarsıcı. Fidan + taşıma + dikim için kesin olarak yapılan sözlü anlaşma aynı gün içinde unutuldu, ağaç dikimi yapıldıktan sonra yeniden para almak için çok ısrar edilerek büyük hata yapıldı. Bir daha işimiz olmaz ...
Business confidence is staggering. Verbally made for seedlings + transport + planting The agreement was forgotten within the same day, after the tree planting was done, the big mistake was made by insisting on getting money again. We will never have a job again ...

Write some of your reviews for the company Karya Park Fidancılık

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *