TEK SPOR HALISAHA

4.3/5 based on 8 reviews

Contact TEK SPOR HALISAHA

Address :

Orhan Gazi Cd., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Orhan Gazi Cd., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
İ
İbrahim Aslan on Google

Süper
Super
D
Duran Mutlu on Google

Muhteşem bir tesis
An amazing facility
F
Fatih ÇOKOL on Google

Harika
Wonderful
M
Murat Tarhanacı on Google

??
F
Fatih KILIÇ on Google

Fiyat uygun, saha iyi fiyata göre
The price is affordable, the field is good for the price
A
Askeri Demir on Google

Çok güzel sakin bir ortam
Very nice quiet environment
m
mumin akman on Google

Yıllardır oynarım hem dış tehlikelere karşı daha korunaklı hemde zemin gayet güzel
I have been playing for years, it is more protected against external dangers and the ground is fine.
O
Oğuzhan Turhan on Google

Tam bir fiyat performans sahası çok beklentiniz olmadan gidip 6-6 optimum 7-7 ise güzel oluyor saha 10 yılın üzerinde ancak çok bakımlı zemini çok iyi seviyede alternatifleriniz arasına ekleyebilirsiniz
A full price-performance field is nice if you go without much expectation and 6-6 is the optimum 7-7. The field is over 10 years old, but you can add a very well-maintained ground to your alternatives.

Write some of your reviews for the company TEK SPOR HALISAHA

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *