Meis Optik Adapazarı

5/5 based on 8 reviews

Contact Meis Optik Adapazarı

Address :

Şal Sk., 54600 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +988
Website : https://meis-optik.business.site/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Şal Sk., 54600 Adapazarı/Sakarya, Turkey
B
Burak Altuntaş on Google

E
Emren saraç on Google

İlgi alaka çok iyi. Kendinizi yabancı hissetmiyorsunuz.
Interest is very good. You don't feel like a stranger.
E
Emin Yıldırım on Google

muazzam
enormous
A
Ahmet Memigüven on Google

Aradığım gözlüğü buldum
I found the glasses I was looking for
Ş
Şeyma Eriş on Google

Muhteşem bir yer. Sanki bir gözlükçü değil de nostalji dolu bir yer
It's a wonderful place. It's not like an optician, but a place full of nostalgia
o
osman abis on Google

çok güzel bir işletme fiyatlar çok uygun
very nice business prices are very affordable
o
onur nalbantoğlu on Google

İnanılmaz fiyatlarda muhteşem gözlükler mevcut. Numaralı güneş gözlüğü yapımı, beğendiğim bir güneş gözlüğünün numaralı gözlüğü çevirimi oldukça başarılıydı. İşletme harika.
Gorgeous glasses are available at unbelievable prices. The production of numbered sunglasses, the translation of a sunglasses that I liked, was quite successful. The business is great.
h
hifi garage on Google

Numaralı gözlük yaptırmak için gelmiştim. İlgi ve alaka çok güzel. İşin uzmanı sizlerle ilgileniyor. Çay kahve imkanı sağlanıyor. Uzak yakın gözlük için 4500 TL fiyat almıştım. Aynı kalitede 1000 tl daha uyguna Alman bir firmanın camını yaptılar. Çok memnn kaldım. Hep burdayız
I came to get prescription glasses made. Interest and relevance is great. The specialist is taking care of you. Tea and coffee facilities are provided. I got a price of 4500 TL for far and near glasses. They made the glass of a German company with the same quality for 1000 TL more affordable. I was very satisfied. we are always here

Write some of your reviews for the company Meis Optik Adapazarı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *