Furkan Cay Evi

5/5 based on 5 reviews

Contact Furkan Cay Evi

Address :

2. Gç. No:18, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

2. Gç. No:18, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
T
Tolga GÜNGÖRSÜN on Google

Ş
Şükrü Soydan on Google

Çay içmenizi tavsiye ederim
I recommend you to drink tea
A
Aynur Öztoprak on Google

Hayatımda içtiğim en güzel kahve. Sunumu çok orjinal ???
The best coffee I've ever had. Its presentation is very original ???
g
gürkan gürkaynak on Google

Sakaryanın en kaliteli Türk kahvesi sunumu ile kokusu ve tazeliği ile tek kelime ile efsane
In one word, legend with the best quality Turkish coffee presentation of Sakarya, its smell and freshness.
K
Kelimeler ve Şiir on Google

Burada yorum ve değerlendirmelerin az olduğu insanı yanıltabilir zira en güzel çayı içebileceğiniz nadir yerlerdendir Furkan Çayevi. Beş sene mütamadiyen uğrak yerimiz olan bu hoş mekana Adapazarı’na yılda en fazla bir kaç defa yol düşürebildiğimiz için hasret besliyoruz. İki günlük kısa bir programın dahi bir kaç saati mutlaka dostlarla demli muhabbetlerin yapıldığı Furkan Çayevine ayrılır. Bir başka yerde içmediğim Türk Kahvesinin sunumu, bol köpüğü ve lezzeti hep hatırdadır. Ayrıca gelenlerin aşina olup olmadığı her zaman bilinir ama insana yabancı muamelesi yapılmaz. Çay bardaklarına sayılarla isim verip seslenen mekan sahibine ve çalışanlarına selam olsun...
Furkan Çayevi is one of the rare places where you can drink the best tea. We are longing for this pleasant place, which has been a frequent destination for five years, as we have been able to make way to Adapazarı at most a few times a year. A few hours of even a short two-day program is reserved for Furkan Teahouse, where friends and brews are held. The presentation, abundant foam and taste of Turkish Coffee, which I did not drink elsewhere, always remembers. Also, it is always known whether those who come are familiar, but they are not treated as foreigners. Greet the owner and employees of the place who names and calls the tea glasses with numbers ...

Write some of your reviews for the company Furkan Cay Evi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *