Asya Su

4.3/5 based on 8 reviews

Asya Su Doğal Kaynak Suyu Düzce - Asyasu.com.tr

{t('head.description')}

Asya Su Doğal Kaynak Suyu Düzce - Asyasu.com.tr

Asya Su Logo

Düzce’nin Çilimli ilçesinde,son teknolojiyle donatılmış 5.500 m² kapalı, 18.000 m² toplam alana sahip olan Asya Su, günümüzde 74.000 şişe/saat kapasite ile hizmet vermektedir. 2012 yılında, Gülay ailesine ait Gülay Kollektif Şirketi’nce satın alınmış ve yine aynı aileye ait Cansu Su San.Nak.Tic.Ltd.Şti. tarafından işletilmektedir.

Doğal güzellikler diyarı Düzce’nin 1.160m rakımlı, el değmemiş bir doğa ve bitki örtüsüne sahip KAPLANDEDE DAĞI’nın zirvesinden çıkan Kaynak Suyu, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, antibakteriyel boru hattıyla %100 güvenli ve hijyenik bir şekilde tesislerimize, son teknoloji ile, el değmeden ve doğallığı bozulmadan da müşterilerimize ulaştırılır. Kendine özgün tadı ve genel tüketicinin beğenisine uygun sertliği ile benzersiz olan Asya Su, Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” şartları uyarınca suyun en sağlıklı ve en doğal halini sunmak için çalışır.

Avrupa Birliği ve dünya kalite standartları çerçevesinde dolum yapan Asya Su; Almanya, Danimarka, İngiltere, Bulgaristan, Romanya, Filistin, Şili, Panama, Curacao, Umman, Kuveyt, Libya, Senegal, Gana, Sierra Leone ve Malta gibi ülkelere yaptığı satışla ihracat payını her geçen gün arttırmaktadır.

Contact Asya Su

Address :

Söğütlü Köyü, Cansu Su Apt No 9, 81752 Söğütlü/Çilimli/Düzce, Turkey

Phone : 📞 +9887
Website : http://www.asyasu.com.tr/
Categories :
City : Söğütlü/Çilimli/Düzce

Söğütlü Köyü, Cansu Su Apt No 9, 81752 Söğütlü/Çilimli/Düzce, Turkey
M
Murat Tatar on Google

T
Tecco Servis on Google

S
Sn KINA on Google

Önce sağlık
Health first
F
Fikret Kalkan on Google

Iyi yere benziyo
It looks like a good place
G
GÖKHAN ÇELİK on Google

kligtag uygulamasına barkotunuzu okuttuğumuzda çıkan yazı hakkında ne düşünüyorsunuz açıklama yapabilirmisiniz saygılar
When you read your barcode to the kligtag application, what do you think about the text you can explain?
A
Ali Katırcı on Google

Emek verilmiş bı yer karakterli kişiler
People with a laborious character
Y
Yeliz on Google

Düzcedeki su bayisi sanırım bir tane ve ilgilileri çok kaba saygısız konuşuyorlar, hiçbir zaman zamanında teslimat yapmıyorlar.. Sipariş veriyorsunuz 4, 5saat sonra geliyor düşünün düzce merkezde olduğumuz halde..bu işlerde müşteri memnuniyeti önemli bayi çalışanlarının iletişim konusunda kendilerini geliştirmeleri lazım kaba ve saygısızlar..
I think the water dealer in Düzced is one and they speak very rude and disrespectful, they never deliver on time .. You order, it comes after 4, 5 hours, even though we are in Düzce center .. Customer satisfaction is important in these works, dealer employees need to improve themselves in communication, they are rude and disrespectful. .
A
Ali AYDOĞAN on Google

Bir ilçede su icilemiyor ama o ilçede su dolum Tesisi var!!!. sorsan yok efendim damitiyoruz filtre yapıyoruz derler ama şişeye baksan kaynağından el değmeden dolum yapılmıştır yazar (yani bir işletme sonuçta suyu içilir bir düzeye getiriyor yada icilir suyu ambalajlayip satıyor .potansiyel bir su var)ben kime ne diyeyim belediye var şu icilemiyor bundan 20 yıl önce derelerde akan su içilir düzeyindeydi.Asya doğal kaynak suyu bana cevap yazma nezaketinde bulundu ,öncelikle teşekkür ederim ,sanırım bir açıklama yapmalıyım eğer asya su kaynağından eldeymeden yani doğrudan dolduruluyor ise ki bu doğru olabilir (gerekli evraklar .tüketiciyi yaniltmama.ve hijyen raporlama ) burada Çilimli suyu içilebilir düzeyde demek olup belediye zafiyeti sozkonusu oluyor benim asıl hedefim belediyenin böylesi güzel bir kaynak üzerinde ve güçlü bir kaynak (ki siz fizibilite çalışmaları sonucu yatırım yapar işletmeyi devreye alırsınız) var ve belediye suyu içilebilir değil ...şimdi soru şu denetleme,ruhsatlama bakanlık ve belediye tarafından yapılıyor ve yetkili merci bu onayı verirken aklında "bu potansiyel bizde var "diyerek alt yapı çalışmaları yenileme gibi süreçlere girer siz ticaretinize yani bu tür imkanın olmadığı yerlere devam edersiniz ve bir örnek Bir bahçemiz var ve yeterince evlatlarımız hatta makina teçhizat da var ama gel gör ki evlatlariniz bu potansiyeli ticari veya gereklilik döngüsü ne alamıyor ve siz bahçeyi getiri elde etsin diye bir başkasına kiraliyorsunuz bu bahçeden çıkanı da pazardan kısıtlı gelirinizle alıyorsunuz ve burayı ayağa kaldırmayan yan gelip yatan "evlatlara"da bakmaya devam ediyo"ruz" bilmem anlatabildim mi ,bu elestirimdeki amacım sizi yıpratma veya markaya bir yorum değil aksine sizin varlığınız bizim (özeleştiri ) beceriksizligimizi ortaya seriyor ...yaşadığım Akçakoca'da aynı yağmur yağdığını cesmenizdeki sudan anlayabilirsiniz .hiçbir belediye ben temiz içilebilir su veriyorum şovu yapma hakkına sahip değil çünkü asli görevi budur ...keşke yatırım yaparak istihdam sağlayan siz bu tür belde yönetimine talip olsanız yada halkı için bir çayımızı içip sizden yada binlerce" tez yazıp doçent ,doktora unvanı alan "lar dan bir destek alınsa dimi !!!! Sanırım amacını sizlere anlattım .belliki marka degerinizi kalitenizi şans eseri elde etmemissiniz .yaşadığım beldede bu tür işletme açarak istihdam sağladığınız için teşekkürler
There is no water in a district but it has a water filling facility in the district !!!. you do not ask you to say we're filtering the filter, but the bottle is looking at the source is filled without touching the hand of the author (that is to bring the water to a level of drinking water after the end of the drinking or sells water. Potential water is there) to whom I say what the municipality can not be included in the creeks 20 years ago The flowing water was drunk.Asian natural spring water courtesy of me to write the answer, first of all thank you, I think I should make an explanation if it is filled directly from asian water source so that it can be correct (necessary documents. The consumer misconduct. and hygiene reporting) here drinkable level means the municipal weakness is my main goal on such a beautiful resource of the municipality and a strong source (which you invest in the business as a result of the feasibility studies will commission the operation) and the municipal water is not drinkable ... now question the following inspection, license The lama is made by the ministry and the municipality and the competent authority gives this approval in mind, saying, devam We have this potential imkan and the infrastructure works go through processes such as renewal, and you continue to trade where there is no such opportunity, and we have a sample garden and enough children and even equipment. but come and see that your children can not get this potential commercial or necessity cycle and you rent the garden to someone else to get a return from this market with the limited income from the market, and this place does not stand up to the side of the "lying" come to look at the "sons" do not know I can tell you that the purpose of this criticism is not wearing you down, or a comment on the brand, but your existence reveals our incompetence ... I can tell you that the water in Akçakoca is the same rain. not have the right to do the show because it is the main task ... if you wish to provide employment by investing in this kind of management of the town, or a drink for the people of your tea, or thousands of "thesis, associate professor, get a doctor's title" s get a support! !!! I guess I told you the purpose of .belliki brand value you did not get your quality by chance.

Write some of your reviews for the company Asya Su

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *