Altınküre Okulları

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Altınküre Okulları

Address :

Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 22 A, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +977
Website : http://www.altinkureokullari.com/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Muhsin Yazıcıoğlu Blv. No: 22 A, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
K
Kaan Kanyılmaz on Google

K
KELADAM on Google

A
ALTUN GEOMETRİ on Google

Kaliteli okul
Quality school
m
muzlu süt candır gerisi heyecandır on Google

iyi
good
H
Halim Kılıç on Google

Serdivan Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında. Ulaşım kolay
Serdivan is on Muhsin Yazıcıoğlu Boulevard. Easy to reach
B
Birsen Yıldırım on Google

Meslek lisesinde hangi bölümler var?
Which departments are there in vocational high school?
H
Habib KARAGÖZ on Google

Düzenli ve temiz bir okul. Güleryüzlü personel
A neat and clean school. friendly staff
s
selfiedelisi faruk on Google

Harika bir 4 yılın ardından mezuniyete ulaştık. Emeği gecen herkese teşekkürler...
After a wonderful 4 years, we have reached graduation. Thanks to everyone who contributed...

Write some of your reviews for the company Altınküre Okulları

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *