Bim

3.8/5 based on 8 reviews

About Bim

Ürünlerimiz, mağazalarımız veya şirketimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. İsteğinize en kısa zamanda cevap vermeye çok dikkat ediyoruz.

Contact Bim

Address :

Zembil Sk. No:2, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Website : http://www.bim.com.tr/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Zembil Sk. No:2, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey
s
sevdana sürgün on Google

Berbat bir konumu var Bodrum'da havasız.
It has a terrible location. It's stuffy in Bodrum.
İ
İsmet Topcu on Google

Kötü niyetlisin Bim halkımızı fahiş fiyatlarla döviz bahanesiyle sömürüyorsunuz alışverişi bırakıyorum sizin gibi marketlerede girmeme kararı aldim
You are malicious, Bim, you are exploiting our people with the excuse of foreign exchange at exorbitant prices, I stopped shopping, I decided not to enter the markets like you.
i
ismet Topcu on Google

Tamamen fırsatci yaklaşım halkımızı asla düşünmediğini gösteriyor zaten herşeye anında zam ondan sonra bir sürü bahanesiyle zam üstüne zam gitmiyorum şahsım olarak pretesto ediyorum
A completely opportunistic approach shows that he never thinks of our people anyway. I don't go for a raise after a raise with many excuses after that, I personally protest.
A
Ahmad Samman on Google

Tüm fiyatlar kısa bir süre içinde birkaç kez arttı. Mağazadaki çalışanları güler yüzlü ve yardımsever.
All prices increased several times in a short time. The employees in the store are friendly and helpful.
B
Bahaa Bou Akl on Google

A small supermarket where you can find food, groceries, some electronic home appliances and kitchen tools with occasional discounts events.
H
Huthaifa Awwad on Google

The cheapest
M
Mussa Modeste on Google

My preference market
A
ALLEN EKBER on Google

Underground Bim ..... SUPERMARKET cheap prices and u find modt important items

Write some of your reviews for the company Bim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *