Ihlas Marketing

3.9/5 based on 8 reviews

Servislerimiz - Ihlaspazarlama.com.tr

Müşteri Hizmetleri 444 49 49 | Beyaz eşya, bisiklet, ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, klimalar, kültür ürünleri, mutfak aletleri, telefon ve sağlık ürünleri...

About Ihlas Marketing

1970 yılında Türkiye Gazetesi’nin elden dağıtılmasıyla birlikte “Türpa” markasıyla başlayan pazarlama hizmetleri, 1994 yılından itibaren her gün binlerce müşterinin evinde veya işyerinde yüz yüze yapılan ürün tanıtımlarıyla bu alanda çığır açmıştır.

Contact Ihlas Marketing

Address :

Çıracılar Cd 32A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978
Website : http://ihlaspazarlama.com.tr/tr/sayfalar/yetkili-servislerimiz
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Çıracılar Cd 32A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
Y
Yasar Unlu on Google

Mukemmel
Excellent
S
Servet Belgüzar on Google

Aldığım ürünler kaliteli
The products I bought are of good quality
O
Osman baş on Google

İşlerini yapıyorlar.
They do their jobs.
C
Cavit Pekdemir on Google

Aradığını bulamiyorsun
You can't find what you are looking for
a
ali yaman on Google

Çok iyi. Hemen sorunu hallettim.
Very good. I took care of the problem immediately.
Ö
Ömer faruk Baytok on Google

Berbat alternatif arıyorum
I'm looking for a lousy alternative
M
Murat Arapoğlu on Google

İstediğim ürünü kısa sürede temin ettim
I got the product I wanted in a short time
A
Alim DÜZLÜ on Google

Su arıtma cihazının elektiriğini bağlamadan kaçarcasına evden gittiler! Amirlerini aradım, konuyu anlattım. Elemanları uygun bir dille uyarın dedim. İşlerini kaybetmesinler dedim. Cihazın elektiriğini kendim bağladım. İyi niyeti bozmayacağız..
They left the house as if they were running without connecting the electricity of the water purifier! I called their superiors and explained the issue. I said warn the staff in an appropriate language. I told them not to lose their jobs. I connected the power of the device myself. We will not break the good will..

Write some of your reviews for the company Ihlas Marketing

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *