ANTSPOR ORGANİZASYON SPOR KULÜBÜ

5/5 based on 1 reviews

About ANTSPOR ORGANİZASYON SPOR KULÜBÜ

Yılların vermiş olduğu bireysel tecrübeyle ve akademik bilgiyle "Ağaç yaş iken eğilir" felsefesini yürütebileceğimiz ANTSPORORG çatısı altında biraraya geldik. İlköğretim birinci ve ikinci kademe çocukların ihtayaçlarına yönelik spor organizasyonları düzenlemektedir. Bu spor branşların başında BASKETBOL gelmektedir.

Contact ANTSPOR ORGANİZASYON SPOR KULÜBÜ

Address :

Otobüs Durağı, Kasım Paşa Cd., 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Website : http://www.antspor.org/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Otobüs Durağı, Kasım Paşa Cd., 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
E
Efe Sofu on Google

15 yaş erkek kategorisi var mı
Is there a age category for men aged 15

Write some of your reviews for the company ANTSPOR ORGANİZASYON SPOR KULÜBÜ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *