Toroslar Tekstil Sakarya Üretim Tesisleri

5/5 based on 2 reviews

About Toroslar Tekstil Sakarya Üretim Tesisleri

Toroslar Tekstil 1988 yılında kumaş ticaretine başlamış, 1992 yılında şirket haline gelmiştir. 1993 yılından itibaren de kumaş üretimine başlamıştır. Uzun tecrübeler sayesinde bilgi üzerine bilgi ekleyerek yola devam eden firmamız KARL MAYER Raşel çözgülü örgü makineleriyle kumaş üretimini sürdürmektedir. Örgü ve desen çeşitleriyle, müşteri hizmeti ve memnuniyetini ön planda tutarak üretim yapmaktadır. Kumaşlar boyahane departmanında HT Boya Makinaları ve Levent Boyama Makinalarıyla istenen renklere boyanmakta kalite kontrol testleriyle müşterilere sunulmaktadır. Şardon hattı ve Ramöz makinalarımız ile mekanik ve kimyasal finish işlemlerimizi uluslararası kalite standartlarımız ile sürdürmekteyiz.

Toroslar Tekstil olarak başta üretim kalitemiz, fiyat politikamız, inovasyon, ürün çeşitliliği ve hızlı servisimiz ile birlikte müşterilerimize nanoteknolojik ürünlerin ve kullanım alanlarına göre teknik özelliklere sahip ürünlerin üretimi konusunda dünya standartlarında hizmet vermekteyiz.

Contact Toroslar Tekstil Sakarya Üretim Tesisleri

Address :

3. Organize Sanayi Bölgesi 8. Yol No:29 Söğütlü / Sakarya, 54160 Söğütlü/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +989
Website : http://toroslartekstil.com.tr/
Categories :
City : Söğütlü/Sakarya

3. Organize Sanayi Bölgesi 8. Yol No:29 Söğütlü / Sakarya, 54160 Söğütlü/Sakarya, Turkey
E
Emrah Varoglu on Google

İ
İbrahim Akıncı on Google

Write some of your reviews for the company Toroslar Tekstil Sakarya Üretim Tesisleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *