SAKARYA HAN 4X4 JEEP & Jeep Yedek Parça Sakarya

4.3/5 based on 8 reviews

Contact SAKARYA HAN 4X4 JEEP & Jeep Yedek Parça Sakarya

Address :

Yeşiltepe Mahallesi Adapazarı Düzce E-5, Yan Yol No 125, 54000 Erenler/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +999
Website : https://han-4x4-jeep.business.site/
Categories :
City : Erenler/Sakarya

Yeşiltepe Mahallesi Adapazarı Düzce E-5, Yan Yol No 125, 54000 Erenler/Sakarya, Turkey
Ö
Ömer Alp on Google

Jeep konusunda uzman servis ve galeri.
Service and gallery specializing in Jeep.
Y
Yakup D on Google

Vitrinde muhteşem 2 araba var. Diğerlerine bakmadım bile.
There are 2 cars in the showcase. I haven't even looked at the others.
T
TURGAY GÖÇER on Google

Hayırlı işler bol kazançlar kolay gelsin
Good deeds, plenty of earnings come easy
m
muhammed aydın on Google

Kişisel ziyaret güler yuz le karşılandı ikramda bulundular
The personal visit was welcomed with a smile and offered a treat.
M
Muhammet Yilmaz on Google

10 numara
number 10
G
Gürkan Demir on Google

Alanında uzman bir firma. Söz konusu 4x4 ise ilk adresimiz.
A company specialized in its field. The 4x4 in question is our first address.
M
Murat ORAN on Google

Jeep için bulunamayacak parça, yapılamayacak iş yok. Türkiye'de Jeep markasının en önde gelen kurumlarından.
There is no part that cannot be found, no work that cannot be done for the Jeep. One of the leading institutions of the Jeep brand in Turkey.
Ş
Şerafettin Söz on Google

Dodge nitro aracım tüm ihtiyaçlarımı karşiladılar
My Dodge nitro car met all my needs

Write some of your reviews for the company SAKARYA HAN 4X4 JEEP & Jeep Yedek Parça Sakarya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *