Bilge Eczanesi

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Bilge Eczanesi

Address :

Semerciler Mh. Çark Cd. Pk:54100 Adapazarı/sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9777
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Semerciler Mh. Çark Cd. Pk:54100 Adapazarı/sakarya, Turkey
E
Ebubekir Gilit on Google

م
مفتاح حياتي on Google

o
olgun Kara on Google

Hizmet cok iyi
very good service
g
gambler father on Google

Ü
Ümit Usal on Google

Klasik eczanelerimizden biri..
One of our classic pharmacies ..
s
serkan ön on Google

sezaryan bandini bilmez en basit pisik kremi bulunmaz. eczane dersen eczane iste.
does not know the caesarean section is not the simplest mess cream. If you say pharmacy, ask for a pharmacy.
M
Moxi Irgaseva on Google

Cok guzel personali guler yuzli ilaclari ucuz cok iyi
Very nice personalized medicines with a smile, very good cheap
A
Ali Şen on Google

Yaziklar olsun virüs firsatcilari .az para kazaniyordunuz değilmi ac gözlüler .bakanliğin açikladiği listeyi gören herkes paylaşsin.ölsmde sizden ilac değil selpak dahi almam.birazda diğer tarafi düsünün
Shame on you, virus dealers. You were making money.

Write some of your reviews for the company Bilge Eczanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *