Tadilat Ustası

5/5 based on 6 reviews

About Tadilat Ustası

Uzun süre inşaat sektöründe çalışan Ömer KEKLİK ve ortakları tarafından Sakarya ilinde 2014 yılında SAKARYA KEKLİK YAPI şirketi kurulmuştur. Şirket, mesken ve işyeri konusunda başarılı pek çok projenin sahibidir. Sakarya keklik yapı, ele aldığı tüm projelerde arazi seçiminden daire içi malzemelerin kadar tüm süreci titizlikle yönetmiş ve 100 ü aşkın sıfır daire satışını gerçekleştirmiştir. Sakarya Keklik Yapı firmamız 2017 tarihinde yapı malzemeleri satışı yapmak üzere YAPI MARKET MAĞAZASINI açmıştır. Yapı marketi mağazamızda başta boya ve izolasyon ürünleri olarak seramik, banyo grubu, yüzey kaplama (laminat) ve hırdavat olarak binlerce inşaat malzeme ürününün satışını yapmaktadır.Yine Sakarya Keklik Yapı Firmamız 2019 tarihinden itibaren inşaat kaba ve ince her türlü tadilat işlerini yapmaya başlayarak; firmamız adına TADİLAT USTASI markası alınmıştır.

Contact Tadilat Ustası

Address :

Mimar Sinan Cd. no 44/b, 54200 Erenler/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : https://tadilatustasi.com.tr/
Categories :
City : Erenler/Sakarya

Mimar Sinan Cd. no 44/b, 54200 Erenler/Sakarya, Turkey
Y
Yusuf keklik on Google

t
tahsin arslan on Google

W
Waggon Media on Google

M
Mehmet Saki Arslan on Google

inşaatla ilgili hertürlü tadilat işlerini bir elden ve kurumsal bir yaklaşımla yapıyor
carries out all kinds of renovations related to construction from a single source and with an institutional approach
M
M. Saki Arslan on Google

Herșeyin ustasi
Master of everything
B
Bülent Erdemir on Google

Bol çeşidi var
There are many varieties

Write some of your reviews for the company Tadilat Ustası

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *