Ada Akel Teknik Yapı Ve Tesisat Malzemeleri

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Ada Akel Teknik Yapı Ve Tesisat Malzemeleri

Address :

Sakarya Ünal Ozanlar Mah.Ünal Ozan cad. No:5/A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : https://akelteknikyapi.business.site/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Sakarya Ünal Ozanlar Mah.Ünal Ozan cad. No:5/A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
M
Murat Cirka on Google

Her ürün mevcut .
Every product is available.
M
Mehmet Yavuz on Google

Gönül rahatlığı ile gidebilirsiniz adapazarının en uygunu
You can go with the complacency of the most appropriate adapazarı
m
mümin elçin on Google

Fiyatları uygun vol çeşit
Variety of affordable prices
A
Arda Vurak on Google

Çay kahve servisi mevcuttu. Müşteriye ilgi ve hizmet iyiydi
Tea and coffee service was available. Customer care and service was good
A
Ali başkan on Google

Nalburiyrden çok çeşitli zengin ürünler var ilk geldiğim yer aradığınız orada bulabilirsiniz
There is a wide variety of rich products from the hardware store.
U
Ummet Keskinkilic on Google

Istanbul mekanik [email protected]
Istanbul mechanic [email protected]
Y
Yılmaz Emtürk on Google

İnsanlara davranış ve malzeme bulma ve tedarikte çok iyiler gönül rahatlığıyla alış veriş yapılır
They are very good at finding and supplying people with behavior and materials, they can shop with peace of mind.
N
Nurettin taşöz on Google

Hem hizmeti ile hem de fiyatları ile gayet başarılı... teşekkürler Akel
It is very successful both with its service and its prices... thank you Akel

Write some of your reviews for the company Ada Akel Teknik Yapı Ve Tesisat Malzemeleri

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *