A-101 Beşköprü

3.8/5 based on 8 reviews

Contact A-101 Beşköprü

Address :

Serhat Sk. No:16, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Website : https://www.ebrosur.com/A101-Beskopru-Serdivan-Sakarya-Subesi/d-st44182
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Serhat Sk. No:16, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
F
Fatih Turan on Google

Güzel yerde. İyi iş yapar. Onun haricinde normal bir market. Diğerlerinden bir farkı yok.
Nice place. Good work. Other than that, a normal market. It's no different than the others.
c
can yilmaz on Google

Hiç beğenmedim alalade bir yer sadece bir ikitane güleryüzlü insan var o kadar
I didn't like the alalade place just a ikitane friendly people there so much
O
OlorinTheGrey on Google

Güzel gidilmesi geren bir mekan ama kasalar hep boş
It is a nice place to go but the safes are always empty
A
Aykut sağır on Google

Şok fiyat diyerek 10 kuruş indirim yapan bir market daha ne isteriz ki süper hergün mutlaka uğrayın
What do we want a supermarket with a discount price of 10 cents saying that you want to stop by every day super
m
muharem sahan on Google

Perşembe günleri yapılan indirimlerde bazen güzel uygun fiyatlı ürünler bulunabiliyor. Beşköprü mahallesine bu tarz marketler olması çok iyi oldu. Hemen yanında șok market 50 metre ilerisinde de bim var. Alternatif bol
Sometimes nice affordable products can be found at the discounts made on Thursdays. It is very good that there are such markets in Beşköprü neighborhood. Right next to the shock market is 50 meters from me. Plenty of alternatives
H
Hakan Karagöz on Google

Yine her zamanki gibi 1 kasa çalışıyor insanlar sırada bekliyor. Sadece A101 için söylemiyorum tüm mahalle zincir marketleri aynı az kişiye çok iş yaptıralım.
Again, as usual, 1 safe works, people are waiting in line. I am not saying just for the A101, let all the neighborhood chain stores get a lot of work for the same few people.
M
Murat ORAN on Google

Çalışanlar kalabalık karşısında çok ilgisiz. Mesafeye dikkat edilmiyor. Sebzelerin olduğu yer çok dar ve karmakarışık. Kasanın birinde tartı yok. Hanımefendi diğer tarafa verin tartıda ne kadar olduğunu göreyim diyor. Elindeki malzemeyle bir o kasa bir bu kasa uğraşıyorsun. Market yapmışlar burayı fakat hiç de markete uygun bir dükkan değil.
Employees are very indifferent to the crowd. The distance is not paid attention. The place where the vegetables are very narrow and chaotic. There is no scale in one of the cases. The lady says give it to the other side and let me see how much is on the scale. You are dealing with that case and this case with the materials you have. They built a market here, but it is not a suitable shop at all.
E
Eylül'ün günlüğü on Google

Fiyat farkı vermemek için her türlü çamuru yapan mağaza
The store that makes all kinds of mud to avoid price difference

Write some of your reviews for the company A-101 Beşköprü

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *