Child park

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Child park

Address :

Çetin Sk. No:69, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Çetin Sk. No:69, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
f
fatih Erdoğan on Google

Mahallenin merkezi :))
The center of the neighborhood :))
S
Sakarya Kına Organizasyon on Google

Gitmedim ama merak ediyorum
I did not go but I wonder
M
Muhammet Yilmaz on Google

Güzel
Beautiful
B
Baris Kenar on Google

Hava almak icin...
To get air ...
o
orhan kardan on Google

Yapandan allah razı olsun
God bless you
S
Selim Altan on Google

Park yenilenmiş ancak eksikler var
The park is renovated but there are shortcomings
M
MUSA DARICIOĞLU on Google

Bu kadar güzel bir konum için fazla sıradan bir yer yapılmış. Dondurması güzel.
Too ordinary for such a beautiful location. Ice cream is good.
S
Sule Bilgili on Google

Maltepe parkı çok güzel bir yer. Maltepe beşköprü vs. Gibi semtler güzel ama ıssız ve gezilecek yeri olmayan bir durumdaydılar. Bu park bu bölgeye başka bir hava kattı
Maltepe park is a very beautiful place. Maltepe five bridge etc. Neighborhoods such as beautiful but deserted and were in a situation without sights. This park added another air to this area

Write some of your reviews for the company Child park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *