Arifiye Halisaha

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Arifiye Halisaha

Address :

Çavuş Sk., 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978
Categories :
City : Arifiye/Sakarya

Çavuş Sk., 54580 Arifiye/Sakarya, Turkey
m
müslim şahinkaya on Google

Büyük bir halı saha oynamaktan zefk aldım
I took a zefk from playing a big carpet field
H
Hakan bey on Google

Tribünleri hariç Sakarya'daki en iyi komplex
The best complex in Sakarya except the stands
D
Dogan Burkacin on Google

Sekilliydi.donaldoooo
It was shaped.donaldoooo
M
Muhammed Candan on Google

Halılar eskimiş bayağı değişse hiç fena olmaz güzel saha
If the carpets are old, it will not be bad.
z
zeki sürücü on Google

Fazla büyük 7 kisilik bir saha hatta 8 bile oynana bilir
He knows how to play an even bigger 8
A
Ali Dikmen on Google

Sakaryadaki en güzel açık halısahadır kendisi
It is the most beautiful outdoor carpet in Sakarya.
E
Erdi Uzunoğlu on Google

Gayet guzel ve soyunma odaları da guzel fiyat olarakta uygun bence guzel
It is very nice and the changing rooms are also suitable for the price.
P
PML VAMPİR on Google

Çok iyi
Very good

Write some of your reviews for the company Arifiye Halisaha

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *