TEKA YETKİLİ SERVİSi , SUNNY, AWOX, UKİNOX , ALVEUS , ÇETİNTAŞ EVİİ , BEXEL YETKİLİ SERVİSİ [ AKTİF TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ ]

4.7/5 based on 8 reviews

Contact TEKA YETKİLİ SERVİSi , SUNNY, AWOX, UKİNOX , ALVEUS , ÇETİNTAŞ EVİİ , BEXEL YETKİLİ SERVİSİ [ AKTİF TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ ]

Address :

Şeyh Akif Cd. No:15/a, 41300 İzmit/Kocaeli, Turkey

Phone : 📞 +99
Website : http://www.teka.com/tr-tr
Categories :
City : İzmit/Kocaeli

Şeyh Akif Cd. No:15/a, 41300 İzmit/Kocaeli, Turkey
A
Abdullah kıyga on Google

Parça bedelini ödedikten sonra 21 gün geçti, parça gelmedi bedel iade edildi.
After paying the price of the part, 21 days have passed, the part did not come, the price was refunded.
H
Hasan Akdere on Google

Beyazeşya servisi olarak cagirdik. Gelen teknisyen güleryüzlü ve işin ehliydi. Teşekkürler.
We called it as a white goods service. The technician who came was smiling and competent. Thank you.
T
Thermo İklim on Google

Uygun ve hesaplı servis. Teka marka cihaz için cagirdik. Teka yetkili servisi aktif tekniğe teşekkürler.
Convenient and affordable service. We called for Teka brand device. Thanks to Teka authorized service active technique.
U
Uğur Yılmaz on Google

Müşteri memnuniyeti ön planda olan bir servis, almış oldugumuz hizmetten çok memnun kaldik. Teşekkürler Aktif Teknik.
A service that prioritizes customer satisfaction, we are very pleased with the service we have received. Thank you, Aktif Teknik.
H
Hasan Süvari Akdere on Google

Beyaz eşya servisinde güvenilir adres. Buzdolabı için çagirmistik ilgi ve alaka ve tecrübe ile problemi çözdüler.
Reliable address in white goods service. They solved the problem with the interest and relevance and experience they called for the refrigerator.
M
Murat ARSLAN on Google

Servis konusunda hizmet konusunda ilgi konusunda en beğendiğim adres TEKA YETKILI SERRVIS (AKTIF TEKNIK )
The address that I like most about interest in service and service is TEKA AUTHORIZED SERVIS (AKTIF TEKNIK )
S
Sevim & Süheyl BOZTEPE & TAN on Google

Kaliteli hizmetin tek adresi. Hızlı güleryüzlü ekibiyle on numara servis hizmeti. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
The only address for quality service. Number one service with fast friendly team. I definitely recommend it.
S
SAMİ ÖZAKYOL on Google

Servis hızı ve tamirat konusunda başarılılar. FAKAT garantisi biten ukinox marka fırınım için iletişime geçtiğimde problemi anlattım ve gelip fiyat vereceklerini söylediler. Tamir fiyatını kabul etmezsem 110 lira gelip görme ücreti istediklerini de söylediler. Bunu duyduğumda vazgeçmem gerekirdi ama hata ettim. Anlattığım sorun bilgisiyle parçalarla beraber geldiler ve iki parçanın değişmesi gerektiğini ve 420 tl tutacağını söylediler. 110 liram çöpe gitmesin diye yine kabul ettim ve tamirat yapıldı. iki parçanın toplam ücreti internette 100 lira. takma ücreti için 320 lira üstüne istediler. herhangi bir tamirci bulup bundan sonra sorunumu öyle çözmeyi planlıyorum size de tasiyem bu şekildedir. Bir de ukinox dan uzak durun 4 yıl içerisinde 10 dan fazla sorunla karşılaştım ve eve servis geldi.
They are successful in service speed and repair. BUT when I contacted for my ukinox brand oven whose warranty has expired, I explained the problem and they said they would come and give me a price. If I did not accept the repair price, they also said that they wanted 110 liras and a seeing fee. I should have given up when I heard this, but I was wrong. They came with the parts with the problem information I explained and they said that two parts should be changed and it would cost 420 TL. So that my 110 lira would not go to waste, I accepted again and the repairs were made. The total cost of the two pieces is 100 lira on the internet. They asked for 320 liras for the fitting fee. I plan to find a repairman and solve my problem that way from now on, and this is how I recommend it to you. Also, stay away from ukinox. In 4 years, I encountered more than 10 problems and home service came.

Write some of your reviews for the company TEKA YETKİLİ SERVİSi , SUNNY, AWOX, UKİNOX , ALVEUS , ÇETİNTAŞ EVİİ , BEXEL YETKİLİ SERVİSİ [ AKTİF TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ ]

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *