Efsane Halı saha ( Sakarya halı sahalar )

4.1/5 based on 8 reviews

Efsane Halı saha ( Sakarya halı sahalar ) - Spor Kompleksi - Efsane-hal-saha-sports-complex.business.site

06.May.2020 tarihinde yayınlandı

1 Hazirandan itibaren işyerimiz faaliyete geçiyor...

Contact Efsane Halı saha ( Sakarya halı sahalar )

Address :

Sabahattin Zaim Bulvarı, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98987
Website : https://efsane-hal-saha-sports-complex.business.site/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Sabahattin Zaim Bulvarı, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
m
mert aras on Google

Gece 12 de avazları çıktığı gibi bağırıp çevreye ses kirliliğinden başka bir işe yaramayan bir işletme.
It is a business that does not do anything other than noise pollution to the environment by shouting as it is loud at 12 pm.
m
mustafa güneş on Google

İlgi alaka yok denecek kadar az.kantinde çocuk yaşta bir genç buranın sahibi kim diye sordum soyadını söylemek bile istemedi halbuki tanışmak istemiştim sadece hayırlısı
There is little interest in the interest.In the canteen, a young man in the canteen did not even want to say his surname, who asked to be the owner of this place, but I just wanted to meet.
B
Burak Vardar on Google

Sakaryanın en nezih halısahalarından biri eksileri ise ısınma alanının ve geniş bir bekleme alanının olması ama yine de tavsiye edilesi
One of the most decent carpet in Sakarya cons is the warming area and a large waiting area, but still recommended
H
Hüseyin Azaklı on Google

Cenazemiz nedeniyle saatimizi iptal etmek istedik fakat "ben anlamam cenaze falan parayı alirim" tepkisiyle karşılaştım. Başınız sağolsun cumlesiyle karsilasmak isterdim.
We wanted to cancel our hour because of our funeral, but "I do not understand the funeral, I get money," I encountered the reaction. I'd like to meet your cum splash.
E
ESLEM AKKAYA on Google

Saha yeni olduğu için zemin güzel. Saha ile kapalı alan arasına yazın maçları izleyebilmek için düzenlenmiş yerler olması gerekiyor. Kapalı alanı çok küçük biraz daha büyük olabilirdi bulunduğu yerde halı saha ihtiyacını karşılayacak iki yerden biri inşallah kendilerini daha da geliştirler.
The grounds are beautiful because the pitch is new. Between the field and the closed area, there must be places arranged to watch the matches in the summer. The indoor area could be a little bigger than the very small where the carpet pitch would meet the need of one of the two places hopefully improves themselves further.
A
Ali Garip on Google

İlk kez oynadım. Güler yüzle karşılandık... O son golü yemesem iyiydi ??
I played for the first time. We were greeted with a smile... It would be nice if I didn't concede that last goal ??
N
Naaz Nana on Google

Very good
A
Abdul Rahim Khalil on Google

New, clean and have got some cool pictures of players in the corridor. I loved it

Write some of your reviews for the company Efsane Halı saha ( Sakarya halı sahalar )

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *