Öz Burma Kadayıf - 361. Cd. 22/C

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Öz Burma Kadayıf

Address :

361. Cd. 22/C, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06200
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

361. Cd. 22/C, 06200 Yenimahalle/Ankara, Turkey
N
Naim Kılınç on Google

Süper esnaf oldukları için
Because they are super trades
M
Musa Avar on Google

Tüm mamuller kaliteli
All products are in good quality
O
Ogz Acr on Google

Süper kadiyiflari var
They have super gadgets
s
sedat ates on Google

çok güzel bayılıyorum
i love it very nice
S
Saim Seçkin on Google

Çok kaliteli birinci sınıf kadayıf
Premium quality kadayıf
Y
Yavuz Butakın on Google

Kadayıfa kulandığı yağ Kötü kokuyordu
Fatura It smelled bad.
B
BURAK DURAN on Google

Utunleri taze ancak kalite cok yok. Tulumbasi mukemmel
Their products are fresh, but the quality is not very good. The tulumbasi is excellent
H
Hasan Hüseyin Bezci on Google

Tavsiye üzerine kadayıf aldım yedim.. çok beğendim kesinlikle tavsiye ederim. Üretim yerleri çok temiz.
I bought kadayif on the recommendation .. I liked it very much, I definitely recommend it. Production places are very clean.

Write some of your reviews for the company Öz Burma Kadayıf

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Çiftçi Bahçem - Mazharoğlu Tarım ve İnşaat - NO:338 Aygaz Cinemause Herseyden Hobi Atolyesi - Doyuran Sk. A Plus Seyran Melas Tatil Köyü Camoda Adil Gezgin Sucukları Ideal Grup Dershanesi DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj