Merkez Market

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Merkez Market

Address :

Sakarya Caddesi 1/1, 54210 Ferizli/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +977
Categories :
City : Ferizli/Sakarya

Sakarya Caddesi 1/1, 54210 Ferizli/Sakarya, Turkey
S
Serdar Vet on Google

A
A-QUALİTY temizlik official on Google

B
BİLİNMEYEN 2 on Google

Guzel
Nice one
s
samet yilmaz on Google

D
Dinçer on Google

viagra isteyin var
ask for viagra
r
resul ulutekin on Google

Cok Güzel hayırlı olsun
Very Good.
h
hakan soner on Google

İyi ürünler yerli malı müşteriyle iyi ilgileniyorlar
Good products are locally made, they take good care of the customer
g
gokhan kaplan on Google

Afyon merkez Fatih bölgesi için her türlü hizmeti sunan neredeyse bir evin ihtiyacı olan tüm ürünleri satmaya çalışan bu yüzden de iç kısmı çok kalabalık olan ve sabah 07 akşam 24.00 çalışan bir market. Sebze ve meyve konusunda zayıf. Alk hariç diğer tüm içecekler bünyesinde mevcut. Ulaşımı çok kolay. Ekmek konusu da çok titiz.
Afyon is a grocery store that offers all kinds of services for the central Fatih region, trying to sell almost all the products that a home needs, so its interior is very crowded and runs 24.00 in the morning and 07.00 in the morning. Weak about vegetables and fruits. All other beverages except Alk are available. It is very easy to reach. The subject of bread is also very meticulous.

Write some of your reviews for the company Merkez Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *