Lider Kardeşler Fırın - Oğuz Kağan Usta Cd

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Lider Kardeşler Fırın

Address :

Oğuz Kağan Usta Cd, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

Oğuz Kağan Usta Cd, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
m
mehmet akdeniz on Google

m
mustafa öztürk on Google

Fırıncı ya da esnaf değil bunlar. İşine geldiği gibi hareket eden isportaci
They are not bakers or artisans. hawker acting as he sees fit
S
Sefa Eryılmaz on Google

F
Fatma Yalinkilic on Google

T
Tarkan Dağlı on Google

Leziz
delicious
A
Ali Kale on Google

Uygun kalitenin adresi
Address of the appropriate quality
Ö
Özkan Özkan on Google

Kurabiyeleri çok lezzetli
Their cookies are very tasty
A
Altın Rehber on Google

Ekmekleri mükemmel kalitede. Kaliteli hizmet veren bir şirket.
Their breads are of excellent quality. A company that provides quality service.

Write some of your reviews for the company Lider Kardeşler Fırın

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *