Künefe Cenneti AşağıEğlence

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Künefe Cenneti AşağıEğlence

Address :

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd No:78, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Categories :
City : Keçiören/Ankara

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd No:78, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
B
Bilgin Oto on Google

akşam üzeri dışarı çıktığımız zaman ağzınız tatlansın diye gideceğinz bir yer künefe idare eder fiyat tadına göre normal hizmet geç işliyor içerisi ve dışarısı boş olmasına rağmen suyu kendim gittim istedim garsonlardan birşey isrerseniz bilinki erken davranın geç geliyor
when we go out in the evening when you go to a place to go to your mouth tatlansun künefe price according to taste normal service is working late and outside, although I wanted to go to the water myself, I wanted something to wait for the waiters come early to know if you come late
E
Eray Ulucan on Google

Evde misafirlerim olması nedeniyle işlemleri hızlandırmak adına şubeye gidip kendim almayı tercih ettim. Müşteri yoğunluğu fazla olmadığı halde ortalama 45 dakika kadar bir süre gereksiz yere bekledim. 4 adet 1 er kişilik söylediğim halde bu 45 dakikanın yarim saatinde siparişin yanlış hazırlandığı direk 4 kişilik hazırlandığı söylendi daha fazla beklemek istemedigim için böyle olmasinida mecburiyetten kabul ettim. Paketi eve getirdiğimde şubedeki ile aynı ücreti ödediğim halde şubedeki ikramların paket içeriğinde olmadığını fark ettim. Ürünleri hakkında olumlu veya olumsuz yorum yapmayacağım. Bir kusura bakmayın dahi denilmedi verilen 1 yıldız hizmete verilmiştir. Bu tarz hizmete piyasa fiyatını hatta biraz daha fazlasını ödemek isteyenler için ilk adres olabilir.
Since I have guests at home, I preferred to go to the branch and pick it up myself to speed up the transactions. I waited unnecessarily for an average of 45 minutes although the customer density was not high. Even though I said 4 pieces for 1 person, I was told that the order was prepared incorrectly in half hour of this 45 minutes and 4 persons were prepared directly because I didn't want to wait any longer. When I brought the package home, I noticed that even though I paid the same fee as in the branch, the refreshments in the branch were not included in the package. We will not make positive or negative comments about the products. I was given a 1 star service given that I did not even call it a fault. This service can be the first address for those who want to pay the market price or even a little more.
V
Veysel Kacmaz on Google

eşimin tavsiyesi üzerine gittiğim şık, tertemiz bir mekan servis personeli kibar ve ilgili, serpme kahvaltısı fena değil, fiyatları çok makul, iki kişlik fiyat 44 TL Etlik Aşağı Eğlencede ihtiyaçlarınıza alternatif oluşturabilecek bir yer.
on the advice of my wife, a stylish, clean place service staff polite and relevant, the spreading breakfast is not bad, prices very reasonable, two-person price 44 TL Etlik Down Entertainment is an alternative to your needs.
C
Can Ateş on Google

Gelecek arkadaşlara sesleniyorum... İkramlar çok yetersiz... (Fotoda görebilirsiniz) Sunuma bir bardağın içine buhar yapmislar tek numaraları o... Kunefenin peynirini şoktan almışlar .. pos cihazlari çalışmıyor mağdur ettiler ... 1 yıldız bile çok ... Zeugma yada hanzadeye gidin... Buranın adı künefe cenneti değil ,künefe cehennemi olmalı...
I am calling out to future friends ... Treats are very inadequate ... (You can see in the photo) They made the steam in a glass for the presentation, they are the only tricks ... They took Kunefenin cheese from shock ... pos devices did not work ... they are victims even 1 star ... Zeugma Or go to the lady ... The name of this place should not be kunefe paradise, but kunefe hell ...
B
Bekir TARİHÇİ_79 on Google

Nezih hoş bir yer. Künefenin (kadayıfın) bolca çeşidi var. Fiyatları 1 kişilik 16 tl.'den başlıyor. Çeşitleri ise; peynirli, kaymaklı, değişik değişik çerezli olanları var. Burada da tatlıdan önce meyve getirme hizmeti sunuluyor. Ancak bu benip pekde hoşlanmadığım bir hizmet. Bu hizmette genel olarak ucuza maalsun diye günü geçmek üze olan meyveler seçildiğinden pek te hoş olmuyor. Burada da aynı durum söz konusuydu. Ayrıca garsonları ilgiliydiler, fakat serrvis yavaş kaldı (20 dk. Civarı)
Nice place. There is plenty of künefen (kadayifin). Prices start from 16 TL. Varieties; cheese, creamy, with different types of cookies. Here, before the dessert, fruit delivery service is offered. But this is a service I do not like. In general, this service is cheaper for the day because of the fact that the fruits are not very nice. The same was the case here. Also the waiters were concerned, but the serrvis remained slow (around 20 min.)
g
gizem Senel on Google

Künefe ve ikramları oldukça lezzetli. Temiz ve ilgili bir mekan. Çevredeki künefe yerleriyle karşılaştırıldığında çok daha iyi bir alternatif. Kesinlikle tavsiye ederim.
Kunefe and its treats are delicious. A clean and relevant venue. A much better alternative compared to the surrounding kunefe places. I would definitely recommend.
Y
Yusuf Serhat on Google

Bu kadar çok alternatif varken, müşteriyi memnun etmek adına bir kaygısı olmayan künefici olarak tanımlıyorum. 4 kişilik künefe siparişi için kurdukları masanın fotoğrafını ekliyorum ki, ikramların ne kadar da zayıf olduğunu görebilesiniz. Kişi başı bir dilim havuç, kişi başı 1,5 mandalina dilimi vs.. Tabiyki karar sizin ?
While there are so many alternatives, I define it as a künefıcı who has no concern to satisfy the customer. I add a photo of the table they have set up to order a kunefe for 4 people so that you can see how weak the treats are. One slice of carrot per person, 1.5 tangerine slices per person, etc. Of course the decision is yours.
H
Harun Eker Official on Google

Muhteşem hizmet.... Nefis Lezzet. Ankarada bence künefenin yeni adresi...
Amazing service.... Yummy Taste. I think the new address of künefe in Ankara...

Write some of your reviews for the company Künefe Cenneti AşağıEğlence

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *