HAKMAR Express

3.7/5 based on 8 reviews

Contact HAKMAR Express

Address :

Korucuk, Unnamed Road, 54290 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

y
yalçın akdağ on Google

G
Guler Soyubol on Google

S
Serkan Levent on Google

F
Ferudun Çabak on Google

Güzel fakat site önünde
Nice but in front of the site
M
Muhammet Gülseven on Google

Her markette herşey var ekpress yok
Every market has everything, no express
T
Tarkan Demirbaş on Google

Korucuk ve bilhassa baytur ve çevresi için ihtiyaç olan bir market. Fiyatları biraz daha uygun hale getirirlerse daha kalıcı ve müşterisi bol olur
A market that is needed for Korucuk and especially for Baytur and its surroundings. If they make the prices a little more affordable, they will be more permanent and have more customers.
F
Faydalı Kanal on Google

Anayoldan'dan Uzak ve siteye özel yapılmış gibi bir konumunda olduğundan alış veriş için gitmiyorum. Ne zaman mağaza anayolda olur ozaman alışveriş yaparım. Tabi beni yönetim kadrosu dinlerseniz. Şimdilik diğer marketlere devam, çünkü hepsi yol üstünde. Hakmar hariç, bu konuma mağaza açan arkadaşı tebrik ederim.
I don't go for shopping since it is in a location that is far from the main road and is specially made for the site. Whenever the store is on the main road, then I shop. Of course, if you listen to me management team. For now, continue to other markets, because they are all on the way. Except for Hakmar, I congratulate the friend who opened a store at this location.
M
MUSA DARICIOĞLU on Google

Temiz, düzenli bir market, ancak büyük marketler arası tekelleşmeyi ve bazı ürünlerdeki fahiş fiyatlandırmayı maalesef bu markette de görüyorum.
It is a clean and tidy market, but unfortunately I see the monopoly between big markets and the exorbitant pricing of some products in this market as well.

Write some of your reviews for the company HAKMAR Express

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *