Saklı Bahçe Restorant

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Saklı Bahçe Restorant

Address :

Lokmanlar Cd. No:9, 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Sapanca/Sakarya

Lokmanlar Cd. No:9, 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey
m
mustafa tugyan on Google

Sessiz, sakin, huzur dolu bir yer. Gölün hemen kıyısında. Çocuklar için çok uygun. Ayaklarınızı suya sokabilir, çimenlerde yürüyebilir, köpekleri sevebilir, tavukları kovalayabilirsiniz. Biraz fazla esiyor, ceket unutmayın. Çalışanlar kibar, fiyatlar makul.
Quiet, quiet, peaceful place. Right by the lake. Very suitable for children. You can put your feet in the water, walk in the grass, love dogs, chase the chickens. Do not forget the jacket, blowing a little too much. Staff polite, prices reasonable.
A
Ali YILMAZ on Google

Mekan sadece görüntüden ibaret. Ulaşım zaten sıkıntı kesinlikle özel araç ile girilir. Lezzet sıfır ve masalar vs temiz değil. Kime ne hesap çıkar belli değil. Sanki kasaya gidince kafasına göre hesap kesiyor. Menü fiyatları Türkiye de ki en pahalı restoran gibi yani memur vs. Kesimin gidebileceği bir yer değil. Karışık ızgara sipariş verdik ( vali kebabı) ama için de üç parça anca var salata yok meze yok boş bir tapak yanına pilav dayamışlar. 120 TL bu tabağa verilmez.
The place is just an image. Transportation is already a problem, it is definitely entered by private vehicle. The taste is zero and the tables etc are not clean. It is not clear who will be accounted for what. It's like when he goes to the cashier, he cuts the bill according to his head. Menu prices are like the most expensive restaurant in Turkey, that is, civil servants etc. It's not a place for the cut to go. We ordered mixed grill (vali kebab) but there are only three pieces for it, no salad, no appetizers, an empty plate of rice next to it. 120 TL is not given to this plate.
a
aslan aslan (Aslanbeycigim) on Google

Kahvaltı beklentim çok düşüktü açıkçası bölgeye göre düşük bir fiyatta oldugu için ( kişi başı 50 TL)
My expectation for breakfast was very low, obviously because it was at a low price compared to the region (50 TL per person)
S
Shafique Akram on Google

Tasty food
Ö
Ömer Koçak on Google

Super
B
Basel Jaafar on Google

Nice host
H
Hani Lu on Google

Very good
O
Old Man on Google

Nice view but the price is too expensive for nothing

Write some of your reviews for the company Saklı Bahçe Restorant

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *