Sapanca Dostlar Çağ Kebap

4/5 based on 8 reviews

Contact Sapanca Dostlar Çağ Kebap

Address :

Çarşıiçi Cd. No:71/1, 54100 Sapanca/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : https://sapanca-dostlar-cag-kebap.business.site/
Categories :
City : Sapanca/Sakarya

Çarşıiçi Cd. No:71/1, 54100 Sapanca/Sakarya, Turkey
Y
Yousef Almatar on Google

L
Lütfü Cebeci on Google

h
huseyın guven on Google

H
Huseyin Husnu Guven on Google

‫إيهاب جمال (‪İHAB CEMAL‬‏)‬‎ on Google

S
Saruhan Yılgur on Google

i
iclal kavak on Google

Tam bir aile mekanı Böyle bir mükemmel lezzet sakaryda boyle bır mekan ve müşteri mennunıyeti Teşekkürler dostlar çağ kebabı ve çalısanları
A complete family place Such a perfect flavor is such a space and customer satisfaction in sakary Thank you guys, kebab and staff
H
Hüsne Tekeş on Google

Cağ kebabı için gidenler hayal kırıklığına uğrar cağ kebabı kaldırılmış tavuk dönerci olmuş
Those who go for cag kebab will be disappointed.

Write some of your reviews for the company Sapanca Dostlar Çağ Kebap

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *