Playpark

1.8/5 based on 5 reviews

Contact Playpark

Address :

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Serdivan/Sakarya

54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
M
MEKAN GURMESİ on Google

Pahalı ama çocukları çekiyor...
It is expensive but it attracts children ...
E
Ertuğ G. on Google

Bowling makineleri arızalanıyor. Üç defa yer değiştirip başka yere geçtik. Labutlar takılıyor, topun geçtiği yerlere düşüyor, vurulanlar gözükmüyor ya da vurmadığımız halde eksik gözüküyor. Bazılarında sekiz ya da dokuz labut var. Fiyatı kişi başı 10tl. Oyun yapısı itibariyle keyifli olmasına rağmen bu tip şeyler can sıkabiliyor.
Bowling machines are failing. We moved three times and moved to another place. Labutlar is hanging, falls to the place where the ball passes, the shootings do not appear or do not hit, but it seems missing. Some have eight or nine labas. The price is 10tl per person. Although the game structure is pleasant, this type of things can annoy.
L
Levent AKIN on Google

Oyunlar inanılmaz, deli gibi, dehşet, felaket pahalı! Pahalılığından Street fighter dışında bir şey oynayamıyoruz. Tabi pahalılık kişiye göre değişiyor ki hafta sonları çocuk ve yetişkin kaynıyor. En azından çalışanlar güleç yüzlü. Bi de indirimli günler saatler olsa aslında fena olmaz.
The games are unbelievable, insane, horrible, disastrously expensive! We cannot play anything other than Street fighter because of its cost. Of course, the cost varies according to the person, and children and adults are crawling on the weekends. At least the employees are smiling. Even if there are hours on discount days, it wouldn't be bad actually.
e
eray1908 on Google

Baska illerde aynı oyuncaklar olmasina ragmen serdivanda fiyatlar kazık üstüne kazık. Ayni subelerde fiyat farkli. Olamaz böyle birsey. Burger king ozaman etilerde farkli trabzonda farkli fiyat uygulasin. Dolandırıcılık hırsızlık baska bir sey degil.
In other provinces, although the same toys prices in the staircase piles on top. Price difference on the same sub-units. Oh, no, no, no, no. Burger king in different types of meat to apply different prices. Fraud is nothing but theft.
T
Tülin Oskan on Google

Personele çeki düzen vermeliler. Küçük çocukların oyun alanındaki kadın personellerden bahsediyorum. Beş karış suratla nezaketsiz iletişimle hizmet veriyorlar orda. İlk ve son gidişimdi...
They should tidy up the staff. I'm talking about the female staff in the little children's playground. They serve there with impolite communication with a five-inch face. It was my first and last time...

Write some of your reviews for the company Playpark

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *