Hanımeli Gözleme

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Hanımeli Gözleme

Address :

Alev Sezer Sk. No:8, 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Sapanca/Sakarya

Alev Sezer Sk. No:8, 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey
c
cihan Yavuz on Google

Öncelikle sız mükemmel bi ailesiniz servis olsun hizmet olsun herşey mükemmel teşekkür ederjm5
First of all thank you to the excellent excellent family get everything service you get service
Z
Zafer Başar on Google

Mükemmel insanlar güler yüzlü yanlız sakalsız garson servisi istiyoruz teşekkürler
We want excellent people, friendly and beardless waitress service. Thank you.
Z
Zaman Yolcusu on Google

Nezih seker insanlar aile içi calışma tam aile ortamı minik çocuklar çok sevdim ilginiz için teşekkür ederim elinize saģlık
Domestic sugar decent people calışma family atmosphere full of little kids liked very much thank you for your interest in my hand your health
B
Barış Özkan on Google

Çalışan arkadaş ilgili kumpir vardı yanlız fırında değil haşlama olarak geldi bu bilgi verilmedi ancak yinede fena değildi.
The working friend had a baked potato, not only in the oven, but boiled, but this was not given, but it was not bad anyway.
Y
Yusuf CEYLAN on Google

Bir işletme önce ciddi olmali, müsterilerine ilgili olmali. Mama sandalyesi yok, pos makinesini kullanmayi bilmiyorsunuz kesinlikle tercih etmeyin.
A business must be serious before, you should be relevant to your customers. No chair, absolutely no preference if you don't know how to use the pos machine.
N
Nihal Öztürk on Google

Sabah sabah yaşadığımız ilgisiz restaurant sonrası geldiğimiz yer bakalım nasıl olacak derken ilgili kibar ve nefis mıhlama Teşekkürler...Bir daha Sapancaya gelir miyim bilmem...Hanımeli ellerinize sağlık...
In the morning after the uninterested restaurant we live in the morning, let's see how it will be when we say polite and exquisite nailing Thanks ... I don't know if I can come to Sapanca again ... Honeysuckle health in your hands ...
U
Umit Demir on Google

Sakin ve elit bir mekan. Tostu ve gözlemesi çok güzeldi.
It is a calm and elite place. Toast and pancakes were very good.
m
medsan ticaret on Google

Gerçekten güzel ve ilgili mekan tavsiye ederim??
I really recommend the beautiful and relevant venue??

Write some of your reviews for the company Hanımeli Gözleme

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *