Akmercan Gepa Geyve Ofis

3.8/5 based on 8 reviews

About Akmercan Gepa Geyve Ofis

Akmercan Gepagaz Doğalgaz

Şirket Profili

Akmercan Gepa, AKMERCAN Şirketler Grubuna bağlı Sakarya Doğal Gaz Dağıtım lisans bölgesindeki şirketidir.

03-03-2011 tarihinde EPDK tarafından yapılan doğalgaz dağıtım lisansı ihalesi ile Sakarya Geyve, Pamukova ve Ali Fuat Paşa şehirlerinden oluşan doğalgaz dağıtım ihalesi, Akmercan Gepa yükümlülüğüne girmiştir. 03-03-2011 tarihi ve DAG/3104-3/237 lisans numarası ile EPDK`dan aldığı kapsamında doğalgaz dağıtım lisansı kapsamında Doğalgaz alt yapı çalışmalarına başlamıştır.

Misyonumuz

Enerji alanında ve doğalgaz dağıtım hizmeti verdiğimiz Sakarya ilinde; insana, çevreye ve hukuka saygılı çalışmayı kendine felsefe edinmiş, teknolojinin tüm imkânlarını "Daha İyi Nasıl Yapabilirim?" hedefi için seferber eden bir ekiple, müşteri kitlemiz olan doğalgaz kullanıcılarına kusursuz hizmet sunmaktır.

Vizyonumuz

Kalkınma yolunda hızlı adımlarla yol alan  Marmara bölgemizin güzide ilçeleri Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerine katkıda bulunarak;  temiz bir çevre ve ucuz enerji temini için doğalgaz kullanımına aracılık etmektir.

Değerlerimiz

Kurumsallık
Sürdürülebilirlik
Paydaş odaklılık
Kaliteli hizmet
Bilgi

Contact Akmercan Gepa Geyve Ofis

Address :

Konyalı Ali Bey Cd. No:179, 54700 Geyve/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9778
Website : http://www.akmercangepagaz.com.tr/
Categories :
City : Geyve/Sakarya

Konyalı Ali Bey Cd. No:179, 54700 Geyve/Sakarya, Turkey
H
HÜSEYİN GÜRSOY on Google

Hizmet güzel
Service is nice
N
Naht Sanatı on Google

Geyve ve Pamukova gaz dagitim
Geyve and Pamukova gas distribution
S
Salih SEZGİN on Google

İlgi ve alaka sıfır
No interest and relevance
c
cengiz atli on Google

Hizmet iyi
Good service
A
Ayse Firat on Google

Yapılan hizmetten memnun kaldım personel çok eğitimli diye düşünüyorum.
I am satisfied with the service provided, I think the staff is very educated.
V
V A on Google

Yeni doğalgaz saatlerinde ıslık sesine benzer bir ses geliyor. 187 geldi baktı ama normal dedi. Normal de 15 günde 400 TL fatura nasıl geldi anlamadık, devamında da aynısı olursa şikayetçi olacağız yani
Sounds like a whistling sound during new gas hours. I looked at the 187 but said it was normal. We didn't understand how the invoice amounted to 400 TL in 15 days and we would complain
A
Adem çavdar on Google

Hizmet daha hîzlı olabilir
Service could be faster
S
Sebati Cakim on Google

Hızlı ve titiz çalışma yapılıyor. Engelli girişi ve otopark sorunu var. Abonelik işlemleri için saski ile koordinasyon zayıf belge için merkeze gitmeniz gerekiyor. Saski ve tedaş aboneliklerinin teyidi için resmi kurumların abone bilgilerine int. Ortamından erişim musadesi verilmeli. Ödemelerde banka kartı geçerli. Yol kenarında firmanın tabelası olmalı. Ödeme yaptıktan sonra üzerine bir bardak su içeceğimiz sebil de şart. Nakit işlemi yapılan bu mekanda güvenlik elemanı istihdamı eksik.
Fast and meticulous work is done. Disabled access and parking problem. For the subscription process, you have to go to the center for the document with poor coordination with saski. For the confirmation of Saski and tedaş subscriptions, int. to the subscriber information of official institutions. Access should be granted from the environment. Debit card is valid for payments. There should be a company sign on the side of the road. A dispenser is also a must, on which we will drink a glass of water after making the payment. In this place where cash transactions are made, the employment of security personnel is missing.

Write some of your reviews for the company Akmercan Gepa Geyve Ofis

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *