Güven Kırtasiye

5/5 based on 1 reviews

Contact Güven Kırtasiye

Address :

1506. Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

1506. Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
Ö
Ömer A. Ayhan on Google

Kenan Amasya öncülüğünde kurulmuş 40 yıldan uzun süredir hizmet veren müessese. Ziyaret ederseniz Gündüz ve Erkan Amasya kardeşlerin her zaman size ikram edecek bir şeyleri vardır. İsterseniz telefonla talep edin işletmenizin kırtasiye ihtiyaçlarınızı adresinize kadar teslim ederler.
It is an establishment that has been serving for more than 40 years under the leadership of Kenan Amasya. If you visit, Gündüz and Erkan Amasya brothers always have something to offer you. If you want, they will deliver your stationery needs to your address.

Write some of your reviews for the company Güven Kırtasiye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *