GROSSHAN KIRTASİYE

3.2/5 based on 8 reviews

Contact GROSSHAN KIRTASİYE

Address :

Postane Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9797
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Postane Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
E
Elvan ÇELİK on Google

Sabah saatlerinde gitmeyin tüm enerjinizi alıyorlar. Üzülerek söylüyorum iletişimden hiç anlamayan insanlar. Sürekli bı azarlama halleri var. Personel çok kaba. Zannediyorum ki patron da calisanlara karşı kaba. Tepeden assagiya yayılıyor
Don't go in the morning, they take all your energy. I'm sorry to say, people who don't understand communication at all. There is a constant state of scolding. The staff is very rude. I think the boss is also rude to the employees. It spreads from the top to the bottom
A
ADNAN EMRE YILDIZ on Google

Kırtasiyeden sınava giriş belgesi çıkarttırdım, poşet dosya istediğim de karşıdaki başka kırtasiyeyi gösterdi. Tek sayfaya 2 tl verdim ama 5 kuruşluk poşet dosyayı vermeyi çok gördü. Elinde de poşet dosya vardı. Bunların yaptığı esnaflık değil çakallık.
I had an exam entry document from the stationery, and when I asked for a plastic bag, he showed another stationery opposite. I gave 2 TL to a single page, but he saw a lot of giving the 5 kurush bag file. He also had a plastic file in his hand. What they do is not a tradesman but a coyote.
a
ahmet sefa fidan on Google

Uzak durun fiyatlar pahalı, hizmet kötü. Ama kaybedecek vakti ve parası olanlara öneririm.
Stay away, prices are expensive, service is bad. But I recommend it to those who have time and money to waste.
B
Batuhan kayalıdere on Google

Çoğu hocanın istediği kitapların fotokopileri uygun fiyata bulabilirsiniz.
You can find photocopies of the books that most teachers want at affordable prices.
G
Good BOY on Google

Tezleriniz ciltletirken dikkatli olun kopyalamasinlar parayla satabilirsiniz ama
Be careful when binding your theses so they don't copy, you can sell them for money, but
c
cengizhan on Google

Çalışanlar koordine değil istediğim şey için bi saat bekledim söylediğim halde kimse benim haberim yok dedi tam bir kordinesizlik mevcut
Employees are not coordinated, I waited for an hour for what I wanted, although I said, no one said that I did not know, there is a complete lack of coordination.
M
Mehmet Balta on Google

Pek bir beklenti içine girmeyin, kırtasiye işte
Don't expect much, it's stationery.
H
Hasan Aslan on Google

Harika çok guleryuzlu ilgili personeller. Ayrıca pozitif bir işyeri sahipleri Cavit Bey ve Elif Hanım mükemmel. AÖF ve ATU universitesinin ulaşamadığımız dokümanlara Groshan internet adresinden ulaşıp watssap aracılığı ile kolayca sınavları geçiyoruz .Piyasanın en ucuz yeri her öğrencinin gideceği ailesinin ekonomisini dusunecegi harika bir yer , meyve veren ağaç taşlanır. Çoğu yorumlar olumsuz yazmış ben ve ekibim Diyarbakır'dan sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Wonderful very friendly staff. Also, a positive business owners Mr. Cavit and Ms. Elif are excellent. We can reach the documents of AÖF and ATU University on the Groshan internet address and pass the exams easily through watssap. The cheapest place in the market is a wonderful place where every student will go to think about the economy of his family, the fruit bearing tree is stoned. Most of the comments were negative. I and my team offer my endless love and respect from Diyarbakır.

Write some of your reviews for the company GROSSHAN KIRTASİYE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *