Atlas İç Giyim

5/5 based on 8 reviews

Contact Atlas İç Giyim

Address :

Çark Caddesi, Cevatbey Pasajı, No: 46 / 65, Çark Cd. No:5, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://www.instagram.com/atlasicgiyim/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Çark Caddesi, Cevatbey Pasajı, No: 46 / 65, Çark Cd. No:5, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
C
Come To Beşiktaş on Google

Saygılı Kibar Dürüst bir sahibi var, fiyatlar gayet cazip, ürünler kaliteli
Respectful Polite Honest owner, prices are very attractive, products are good quality
M
MERVE YEMENLİ on Google

İlgili satıcı ürünler kaliteli ve markalı.
Related vendor products are high quality and branded.
S
Sule Bilgili on Google

Her aradığınızı bulabildiğiniz bir yer. Seçenek çok. Personel de ilgili. Ancak her daim kalabalık olduğundan bazen beklemek zorunda kalıyorsunuz sorduğunuz çeye cevap alabilmek için ?
A place where you can find whatever you are looking for. Many choices. The staff is also concerned. However, since it is always crowded, you sometimes have to wait to get the answer to the tea you asked ?
B
Beyza Topal on Google

Çeyiz alışverişimin bir kısmını buradan yaptım. Ürünlerden çok memnunum. İlgili ve oldukça yardımcıydılar.
I did some of my dowry shopping here. I am very satisfied with the products. They were involved and very helpful.
E
Elif Yıldız on Google

İlginiz için teşekkürler, ürünlerden çok memnun kaldım en yakın zamanda tekrar alışveriş yapmak istiyorum??
Thanks for your attention, I am very satisfied with the products. I would like to shop again soon??
B
Buşra Turhan on Google

Ürün çeşidi çok fazla. İlgi ve alakalarından her daim çok memnun olduğum bir işletme.
There is a lot of product variety. It is a business that I am always very pleased with its interests and relevance.
S
Sena Çağıl on Google

Aldığım her ürün kaliteli, kesinlikle almaya değer. Tek geçerim. Ayrıca dükkanın düzeni ve şıklığı harika
Every product I buy is of good quality, definitely worth buying. I'll just go. Also the layout and elegance of the shop is great
n
nurcan korkmaz on Google

Ürünler kaliteli ve fiyatlar uygun ayrıca güvenilir bir mağaza herkese tavsiye ederim
The products are of good quality and the prices are affordable, and I recommend a reliable store to everyone.

Write some of your reviews for the company Atlas İç Giyim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *