Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

4.2/5 based on 8 reviews

SAKARYA / AKYAZI - Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Ahievranmtal.k12.tr

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAKARYA / AKYAZI / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

SAKARYA / AKYAZI - Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Ahievranmtal.k12.tr

Sayılarla Kurumumuz

Kurumumuz hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

  • Derslik Sayısı

    18

  • Öğretmen Sayısı

    42

  • Öğrenci Sayısı

    463

Contact Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Address :

9025. Sk. No: 2/1, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +989
Website : https://www.ahievranmtal.k12.tr/
Categories :
City : Akyazı/Sakarya

9025. Sk. No: 2/1, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey
M
Mehmet Durmaz on Google

Y
Yasin Samastı on Google

Y
Yusuf on Google

S
Süleyman Aktürk on Google

Okuldan daha fazlası.
More than school.
A
Alihan Medet on Google

Okuldan memnunum
I am satisfied with the school
ö
özcan Kartal on Google

Kaliteli personeli ve deneyimli hocalarıyla mükemmel eğitim kurumu
Excellent educational institution with quality staff and experienced teachers
T
Tufan Karacoban on Google

çok iyi
very good
I
IZM Game Studios on Google

Meslek lisesindeki genç cevherlere daha kaliteli eğitim vermeyi hedefleyen bir eğitim kurumudur.
It is an educational institution that aims to provide better quality education to young ores in a vocational high school.

Write some of your reviews for the company Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *