Yargic

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Yargic

Address :

Çark Cd. No:3, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +979
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Çark Cd. No:3, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
G
Gökay Bozaci on Google

Sakarya'da tek. çok teşekkür ederim ilgilerine
The only one in Sakarya. Thank you very much for their interest
G
GaMe MiX on Google

Kalite ve her zaman ki ilgi alaka.
Quality and always attention, relevance.
S
Serkan Altundas on Google

Arkadaşlar bu işi senelerdir yapıyorlar çok bilgili ve alakalilar.cok yardımcı oldular teşekkürler.
Friends, they have been doing this job for years, they are very knowledgeable and relevant. They helped a lot, thank you.
N
Newstar 54 on Google

Güzel bir giyim magazasi
A beautiful clothing store
S
Semix TR on Google

En nezih Takım elbise ve giyim üzerine hizmet sağlayan bir mağaza, Mutlaka gezerken uğramadan geçmemek gerekir.
A store that provides the most decent service over suits and apparel, you must not overtake without stopping.
T
Tuncay Kanca on Google

kaliteli ürünler, uygun fiyat. Yüksel bey ilgi ve alakanız için teşekkürler..
quality products, reasonable price. Thank you, Mr. Yuksel, for your interest and concern.
M
MOHAMMAD ALQABLAWI on Google

Good
E
Enes Keles on Google

Super

Write some of your reviews for the company Yargic

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *