Altuniş Teknik - Hacıoğlu Mah. Cumhuriyet Cad. No:41/E

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Altuniş Teknik

Address :

Hacıoğlu Mah. Cumhuriyet Cad. No:41/E, 54200 Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Postal code : 54200
Categories :
City : Sakarya

Hacıoğlu Mah. Cumhuriyet Cad. No:41/E, 54200 Sakarya, Turkey
i
isa dogan on Google

Hızlı ve güvenilir servis
Fast and reliable service
ي
يوسف الشريدة on Google

مكان لتصليح الدارات الكهربائية ومكائن التدفئة
A place to repair electrical circuits and heating machines
M
Murat Delibas on Google

Anakart konusunda mükemmel kesinlikle tafsiye ederim
Excellent on motherboard.
Y
Yeni Makale on Google

Özellikle elektronik kart tamiri bakımından Sakarya'da 1 numara.
Number 1 in Sakarya especially in terms of electronic card repair.
V
Vizyon Teknik on Google

Beyazeşya teknik servisi
White goods technical service
D
Davut Atunisik on Google

Sakaryanın tek kombi marketi kombi adına herşey güvenilir firma elektronik kart tamirinde lider
The only boiler market of Sakarya, on behalf of the boiler, everything is reliable, the leader in electronic card repair
V
Vahap Izci on Google

Kart Tamirinde tamamen beceriksiz. Yapamadıkları gibi birde Seni suçlarlar. Paranızı boşuna bu yalancılara kaptırmayın. Sözde 1 yıl garantili yapıyorlarmış. Yaptıkları işin arkasında 1 saat bile da durmuyorlar. Rezil emek hırsızları...Detayları öğrenmek isteyen irtibata geçsin. Ne
Totally awkward in Card Repair. They blame You as they could not. Don't waste your money on these liars. They were supposedly doing 1-year warranty. They don't even stand for 1 hour behind their work. Infamous labor thieves ... Contact those who want to learn the details. What
H
Hüseyin Kaya on Google

Ben işçiliklerinden çok memnunum ellerinize sağlık güler yüzlü misafir Perver insanlar 1 saat içinde aradılar kartınız olmuştur diye kombinin kartı taktım çalışıyor teşekkür ederim Davut ustamkesinlikle tavsiye ederim
I am very pleased with their workmanship. Health in your hands, cheerful guest Perver people called in 1 hour.

Write some of your reviews for the company Altuniş Teknik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *