Funda Pastanesi - Funda Pastanesi

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Funda Pastanesi

Address :

06800 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06800
Categories :
City : Çankaya/Ankara

06800 Çankaya/Ankara, Turkey
H
Hülya Yavuz on Google

Çok şık kaliteli tavsiye ederim
Very stylish good quality I recommend
H
Hasan ALTUN Alber Emlak Müşavirliği Ltd. Şti. on Google

?
M
Mazhar Ertekin on Google

Temiz uygun fiyali yemekleri lezzetli, servis cok guzel
Clean, affordable, delicious food, very good service
E
Ertan H on Google

Serpme kahvaltısını tavsiye ederim.
I highly recommend the Sprinkle breakfast.
t
tanbrux on Google

Lezzetli ve uygun fiyatlı. Liva fahiş, burası daha iyi.
Delicious and affordable. Liva is exorbitant, this place is better.
Ö
Önder IŞIKLAN on Google

Belli bir kalitede yoluna devam ediyor. Tatlılar hep taze. İçecek menüsü çok başarılı değil
It continues on its way with a certain quality. Desserts are always fresh. Drink menu is not very successful
T
Tülgūn Bicakcioglu Üstel on Google

Samimi servis ve kaliteli kahvaltı için tercih edilebilir. Fiyatlar da makul oranda
It can be preferred for sincere service and quality breakfast. Prices are also reasonable
m
mo hd on Google

Good food and good service

Write some of your reviews for the company Funda Pastanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *