Demetevler Musluoğlu Baklava - İvedik Cd. No:330/A

2.1/5 based on 8 reviews

“İşimiz, gücümüz baklava” sloganı ile yola çıkan markamız; enerjisini baklavadan lezzetini tazelikten alıyor!

Contact Demetevler Musluoğlu Baklava

Address :

Karşıyaka Mah, İvedik Cd. No:330/A, 06190 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06190
Website : https://www.musluoglubaklava.com/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Karşıyaka Mah, İvedik Cd. No:330/A, 06190 Yenimahalle/Ankara, Turkey
G
Gizem Akçay on Google

A
Arzu Kerem Yuşa on Google

Y
YUSUF ÇETİN on Google

Baya baya İyi
Pretty Good
i
iExst on Google

Ucuz ama bayat baklava
Cheap but stale baklava
B
Burak Çalışkan on Google

Hayatımda yediğim en kötü soğuk baklavaydı... İkram ettiğim arkadaşlarıma rezil oldum..
It was the worst cold baklava I've ever eaten in my life... I was disgraced to my friends I served..
G
Gokhan Morca on Google

1ay önce 39 TL aldım soğuk baklava şimdi 59 TL 20 TL zammı konur.
I bought 39 TL 1 month ago, cold baklava now 59 TL and 20 TL increase.
P
Paul (Paul Christop) on Google

kızılay şubesinden çocuklarım tatlı sevdiği için 2 seferdir 80tl'lik alıyorum. kesinlike almayın. 1. satanlar hepsinde tereyağ var diyor %5 kadar bile yok. zaten resmi sitede "Un, nişasta, yağ, yumurta, tuz, şeker, fıstık, limon." diyor. 2. paket üzerinde nişasta içerikli şeker yok diyor. fakat alın tadına bakın resmen glikoz gibi birşeyi hissediyorsunuz. yazıklar olsun Başkentimize hiç yakıştırmıyorum. devletimiz bence sıkı denetlemeli.
Since my children love sweets from the Kızılay branch, I have been buying 80 TL for 2 times. don't buy for sure. 1. Sellers say that they all have butter, not even 5%. already on the official site "Flour, starch, oil, eggs, salt, sugar, peanuts, lemons." says. On the second package, it says there is no starch-containing sugar. but taste it, you literally feel something like glucose. I'm afraid I don't like our capital at all. I think our government should strictly control it.
G
Guguk Kuşu on Google

Böyle kötü bir baklava hiç yemedim, şeker resmen.Hediye goturdugumuz yere mahcup olduk.Sonrasında ilgili davrandılar istediğiniz ürünu verelim dediler ama bu böyleyse hepsi kötüdür diye düşünüyorum
I've never eaten such a bad baklava, it's candy. We were ashamed of where we took the gift. Then they were interested and said to give you the product you want, but if this is the case, I think it's all bad.

Write some of your reviews for the company Demetevler Musluoğlu Baklava

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *