Delibal Kardeşler Dicle - 1525. Sk. No:21

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Delibal Kardeşler Dicle

Address :

1525. Sk. No:21, 06530 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06530
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1525. Sk. No:21, 06530 Çankaya/Ankara, Turkey
F
Fuat Karaca on Google

R
Ragıp Yüksek on Google

G
Gökhan Kurt on Google

b
berna güvenç on Google

B
B M on Google

S
Selçuk Delibal on Google

Süpersiniz elinize sağlık
You can get your health
E
Ela Delibal on Google

Kesinlikle tavsiye ederim 10 numara
Would definitely recommend number 10
S
Sevim Demircan on Google

Her zaman tercih ettiğimiz bir lokanta.Sade bir mekan ama lezzeti üst düzey.Yemek sepetinde de varlar
It is a restaurant we always prefer. It is a plain place but its taste is high. They are also in the food basket.

Write some of your reviews for the company Delibal Kardeşler Dicle

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Es Life Sport Club - 1774/1. Sk. no: 3 ARAM Akvaryum&Kuş Evi Konuşkan Tekstil Çankaya Taksi Mazıdağı Isin Elektrik Mondial Yetkili Servis Durgun Oto Tamir ÖNDER GRUP EMLAK G MÜHENDİSLİK DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj