Sandal Meze Balık - 69. Sk. 62/A

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Sandal Meze Balık

Address :

69. Sk. 62/A, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

69. Sk. 62/A, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
S
Serkan Erdal on Google

Muhteşem bir meze-balık-rakı restorantı
A magnificent appetizer-fish-raki restaurant
c
cengiz guner on Google

Mezeler çok harika leziz sakin ve temiz bir yer
The appetizers are very delicious, the place is calm and clean
a
alpertan acar on Google

Mezeler mükemmel.Servis sorunsuz, fiyat olarak herkese uygun bence.,???
The appetizers are excellent. The service is smooth, I think the price is suitable for everyone.,???
D
Duygu Namalir on Google

Herşey çok güzel, mezeler harika, kaliteli bir yer ve çalışanlar çok güler yüzlü ilgililer, rahatlıkla her zamn gidilebilir, temizliğe ve hijyene çok dikkat edilen bir yer, gönül rahatlığı ile her zamn gidilebilir???
Everything is very good, the appetizers are great, the place is of high quality and the employees are very friendly and interested, you can easily go any time, it is a place where cleanliness and hygiene are very important, you can go anytime with peace of mind ???
b
barış korkmaz on Google

Müşteri seviyesi kaliteli.Mezeleri çok lezzetli(deniz börülcesi,lakerda,çiroz çok lezzetli).
Customer level is of high quality. Their appetizers are very delicious (sea bean, lakerda, kiroz are very tasty).
Z
Zemzem Takmaz on Google

Ürünler taze mezeler ve balık çeşitleri muhteşem içten samimi bir ortam tavsiye ediyorum... Gidilmesi gereken bir mekan.
Products, fresh appetizers and fish varieties are amazing, I recommend a sincere atmosphere... A place to go.
I
Isa Demirci on Google

Ankara’da rakı-balık yapacağınız en iyi mekanlardan biri diyebilirim. Hasan Usta’yı balık ve meze konusunda tek geçerim. En güzel, en lezzetli mezeleri burada bulursunuz. Uskumruyu buradan daha lezzetli bir yerde yiyemezsiniz. Balık pastırmasını da mutlaka deneyin. Fiyatları da gayet makul. Nezih bir ortamda ailecek gidilebilecek bir yer.
I can say that it is one of the best places to eat raki and fish in Ankara. I only pass Hasan Usta for fish and appetizers. You will find the best and most delicious appetizers here. You can't eat mackerel in a more delicious place than here. Be sure to try the fish bacon. Prices are also quite reasonable. It's a family-friendly place to go.
S
Serkan S. on Google

Daha önce restoran işleten bir kişi olarak bana göre Ankara' da en iyi balık restoranı mezelerini yapan mekan. İş toplantısı, aile ve arkadaş yemeği için rahatlıkla gidebileceğiniz, çakalların uğramadığı bir mekan. Fiyatlar ne fazla ne eksik bence tam kıvamında. Pişman olmazsınız.
As a person who has run a restaurant before, in my opinion, it is the place that makes the best fish restaurant appetizers in Ankara. It's a place where you can go for a business meeting, family and friends dinner, and where coyotes don't stop. The prices are neither too much nor less, I think, in their perfect consistency. You won't regret it.

Write some of your reviews for the company Sandal Meze Balık

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *