Antebim Künefe Ankara

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Antebim Künefe Ankara

Address :

Değirmendere Cd. 37\A, 06210 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98798
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Değirmendere Cd. 37\A, 06210 Keçiören/Ankara, Turkey
h
hakan uçan on Google

Sıcak kanlı çalışanları ile mukembel lezzet tavsiye ederim.
I recommend the excellent flavor with its warm-blooded employees.
S
Sencer Sencer on Google

Bir kilodan fazla kadayıf aldık böyle rezillik görmedik birdaha asla üstü beton bı tık altı çığ aldığımız öylece çöpe gitti hakkım haram olsun
We bought more than a kilo of kadayif, we have never seen such disgrace again
F
Film Gibi Bir Hayat on Google

1yıldız verdim çok bile cevizli baklava aldım içinde ceviz yok denecek kadar az içini açıp inceledim ekmek içi koymuşsunuz bol glikozda cabası çok ayıp valla
I gave it 1 star, I bought baklava with walnuts, there is almost no walnut in it, I opened it and examined it, you put in bread crumbs, it's a shame
S
Sefa Yılmaz on Google

Lezzetli güzel künefe çeşitleri çok. İlk başta çay ile karşılamaları hoş; ikramları bol künefe sonrası gayet iyi kahve ikramları var. Hizmeti ve ortamı hoş Not: Fıstıkzade'nin içinde peynir yoktur.
There are many delicious künefe varieties. At first it is nice to meet them with tea; There are very good coffee treats after künefe with plenty of treats. Service and environment are pleasant Note: Fıstıkzade does not contain cheese.
N
Necibe GOKALP on Google

Bugün akşam gittik .eşimle biz çok memnun kaldık fıstıklı künefe yedik fıstıktan görünmüyordu bile künefe çok hoşumuza gitti . Ayrıca ikram olarak meyve çay ve son olarak alevli kahve gelmesi harikaydi. Hız konusunda üstün performans. Fiyatlar gayet güzel, olması gerektiği gibi ??
We went today evening. My wife and I were very satisfied. We ate pistachio künefe, it didn't even look like pistachio, we liked it very much. It was also great that fruit tea and finally flaming coffee came as a treat. Superior performance in speed. Prices are fine, as it should be ??
M
Meltem Kurban on Google

Katmeri çok güzel,içinin doluluk oranı ve kaymağı oldukça lezzetli.Antep fıstıklı künefesinin de şerbeti çok iyiydi fakat içinde peynir yoktu ki peynir künefeyle özleşmiş bir ürün olduğu için,tatlının içinde var mı yok mu diye sormak aklımıza bile gelmedi..Aile ortamı,fiyatlar da makul..
Katmeri is very good, its filling rate and creamy cream are quite delicious. The sherbet of the pistachio künefe was also very good, but there was no cheese in it, since cheese is a product that has become synonymous with künefe, we didn't even think to ask if it was included in the dessert. Family atmosphere, prices too. reasonable..
D
Dilek Rabia Pamuk on Google

Özellikle 5 yıldız veriyorum.fistikli baklava siparişi verdik içinde fıstık yok sakamisiniz siz ya internetten isteyince farklı orada yiyene farklı mı veriyorsunuz. Kalitenizi bu şekilde bozmayın ya 95 TL ödedik yazık Ya direk çöp oldu.
I especially give 5 stars. We ordered baklava with pistachio, there is no peanut in it. Do you give it differently to those who eat there when you request it from the internet? Don't spoil your quality like this, we paid 95 TL, it's a shame. It was garbage.
D
Didik Didik on Google

Gayet güzel ve bol ikramlı bir mekan. Künefe gayet güzel. 4 kişilik peynirli künefe 85 TL. İkram olarak; süt, semaverde çay, sütlü kahve, çerez ve meyve... Tavsiye ederim.
It's a very nice place with lots of treats. The cupcake is pretty good. Cheese künefe for 4 people is 85 TL. As a treat; milk, tea in a samovar, coffee with milk, snacks and fruit... I recommend it.

Write some of your reviews for the company Antebim Künefe Ankara

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *