Yuvam Çocuk Parkı - Önderevleri Sk. No:56

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Yuvam Çocuk Parkı

Address :

Önderevleri Sk. No:56, 54100 Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi/Adapazarı/Sakarya, Turkey

Postal code : 54100
Categories :

Önderevleri Sk. No:56, 54100 Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi/Adapazarı/Sakarya, Turkey
H
Hülya ÖZYAR on Google

İ
İsmet Kısakol on Google

C
Cihan Kazanoğlu on Google

M
Mohamad Shamse on Google

B
Bülent Albayrak on Google

Harika
Wonderful
Ş
Şükrü Ünverdi on Google

Çocuklar için hoş bir oyun alanı
A pleasant playground for children
S
Sacit Beyenal on Google

Mahallemizin çocukları için güzel bir oyun mekanı
A nice playground for the children of our neighborhood
A
Ali Arslan on Google

Çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için güzel bir yer
Nice place for kids to have fun

Write some of your reviews for the company Yuvam Çocuk Parkı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *