The Bomb lokmacı - 283. Sk. No:29

4.1/5 based on 8 reviews

Contact The Bomb lokmacı

Address :

283. Sk. No:29, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey

Postal code : 06830
Categories :
City : Gölbaşı/Ankara

283. Sk. No:29, 06830 Gölbaşı/Ankara, Turkey
S
Sarp Akoz on Google

c
candas ozatmaca on Google

O
OĞZHN ÇLK on Google

K
KÜRŞAT YALÇIN on Google

H
Hüseyin tekin on Google

İdare eder
Not too bad
B
Burak ileri on Google

Küçük şirin bir yer, abla lokmayı sıcak sıcak döküyor, çok lezzetli yaban mersinlisini çok sevdim.
It's a cute little place, big sister is pouring hot food, I liked the delicious blueberry.
A
Ayşe Günaydın on Google

Lokması çok güzel, sahipleri de bir o kadar cana yakın. Bergamot aromalı çayını içmenizi tavsiye ederim. Tek kötü yanı mekan aşırı küçük oturmak için sizden önce gelenlerin kalkmasını beklemeniz gerekiyor
The bites are very nice, the owners are also so friendly. I recommend that you drink bergamot flavored tea. The only bad side is that the space is too small to sit before you need to wait for the ones to get up
Y
Yagmur Varol on Google

Sevdiğimiz hafif ama çikolataya doyuran lezzet lokmaaa ??
We love the light but chocolate-frying flavor lokmaaa Sev

Write some of your reviews for the company The Bomb lokmacı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *